Wethouder Aart Jan Spoon 2e locoburgemeester

  • Economie
  • Toerisme
  • Wonen
  • Regionale zaken
  • Inkoop

Nevenfuncties

  • Zelfstandig akkerbouwer, betaald
  • Lid RvC Nedato B.V., betaald
  • Lid Bestuur cooperatie Nedato U.A., onbetaald