Ambtsketens voormalige gemeenten naar Historisch Museum Den Briel

De drie ambtsketens van de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn donderdag 4 juli door burgemeester Rehwinkel naar het Historisch Museum Den Briel gebracht. Hij overhandigde ze aan Marijke Holtrop, directeur van het museum. 

Tentoonstelling

De ambtsketens van de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden in november-december 2024 tentoongesteld in de Cornelia van der Lindenzaal van het historisch museum Den Briel aan de Markt 1 in Brielle.

Ambtsketen van Voorne aan Zee

Bij zijn installatie als burgemeester kreeg Peter Rehwinkel alle drie de voormalige ketens omgehangen. En tot 17 januari 2023 heeft hij de oude ketens afwisselend gebruikt. De nieuwe ambtsketen is onthuld en in gebruik genomen tijdens de eerste Nieuwjaarsreceptie van gemeente Voorne aan Zee op 17 januari 2023. De ambtsketen van Voorne aan Zee is ontworpen door Saskia Mulder van Goudsmederij Briolet uit Rockanje. Op de keten staan alle wapens van de voormalige gemeenten. De verbindingsschakel tussen deze wapens zijn de contouren van de gemeente Voorne aan Zee en in die contouren is de plaats van de kern terug te vinden. Alle schakels komen samen tot één grote vorm van Voorne aan Zee. Daaraan hangt de penning. De penning aan de ambtsketen heeft twee zijden: één met het gemeentewapen en één met het rijkswapen. Bij het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen bijvoorbeeld, wordt de zijde met het Rijkswapen naar voren gedraaid. De burgemeester draagt de ambtsketen bij officiële gelegenheden, zoals openingen, bezoek aan 20/65 jarige bruidsparen, huldigingen, maar ook als voorzitter van de raad tijdens een raadsvergadering.

Een ambtsketen mag niet zonder toestemming in een andere gemeente dan de eigen gemeente gedragen worden. In uitzonderlijke gevallen kan dit wel, bijvoorbeeld bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan een inwoner van onze gemeente welke in een andere gemeente wordt uitgereikt. Hiervoor moet dan toestemming gevraagd worden aan de burgemeester van die gemeente. 

Elke gemeente een ambtsketen

Het Koninklijk Besluit van 16 november 1852 bepaalde dat elke burgemeester in Nederland een onderscheidingsteken moest hebben. Het was op voordracht van Thorbecke, de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken, die de ambtsketen als een symbool voor het gezag en de verantwoordelijkheid in de lokale gemeenschap beschouwde. De burgemeester droeg het dan ook als ‘het teken zijner waardigheid’.

Indien u meer wilt weten over de historie van de ambtsketens in onze gemeente kunt u terecht op de website van het Streekarchief Voorne Putten;  streekarchiefvp.nl/onderzoeksprojecten 

En indien u de ambtsketens van de voormalige gemeenten wilt bekijken, dan kan dat in het Historisch Museum Den Briel aan de Markt 1 in Brielle. Ze worden daar in november-december 2024 tentoongesteld in de Cornelia van der Lindenzaal.