Gemeente Voorne aan Zee organiseerde op donderdag 24 augustus een bewonersavond voor de buurtaanpak rondom de Vlinderslag in Hellevoetsluis. Tijdens de drukbezochte avond dachten bewoners mee over verbeteringen voor de leefbaarheid van de buurt. De buurt ligt direct naast nieuwbouwplan Eendraghtshof, op de plek van het oude zwembad en basisscholen. De gemeente wil de nieuwe en bestaande buurt goed op elkaar aan laten sluiten.

Enquêteresultaten

In het voorjaar konden de bewoners van de Vlinderslag en omliggende straten een enquête invullen hoe zij hun woonomgeving ervaren en waar zij kansen voor verbeteringen zien. De resultaten zijn tijdens de bewonersavond gepresenteerd. Vervolgens was er de mogelijkheid voor de aanwezige bewoners om op een kaart van de buurt plekken aan te wijzen waar er volgens hen nog aandachtspunten zijn. Hierbij kwamen met name het aantal beschikbare parkeerplaatsen, de ontsluiting van de buurt en wateroverlast naar voren.

Waarom een buurtaanpak?

Reden voor het uitvoeren van deze buurtaanpak is de naastgelegen gebiedsontwikkeling Eendraghtshof. Deze sluit direct aan op de Vlinderslag en de andere straten in deze buurt. In de gebiedsontwikkeling Eendraghtshof zijn 31 vrije kavels gepland en wordt de mogelijkheid voor het bouwen van een seniorenhof onderzocht. Om de nieuwbouw en de bestaande buurt goed op elkaar aan te sluiten heeft de gemeente besloten een buurtaanpak uit te voeren. De buurtaanpak heeft als doel om te zorgen voor een prettige en toekomstbestendige buurt.

Vervolg

De gemeente kijkt terug op een zeer geslaagde avond. Het resultaat van de enquête en de bijdrage van bewoners maakt duidelijk waar in de buurt aandachtspunten liggen. De gemeente gaat met een ingenieursbureau aan de slag met een ontwerp voor aanpassingen in de buurt. Dit ontwerp wordt in het najaar besproken met de buurtbewoners.