Toekomstvisies voor de dorpen in voormalig gemeente Westvoorne

Met trots presenteert voormalig gemeente Westvoorne de dorpsvisies voor Oostvoorne, Rockanje en Tinte. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn deze visies tot stand gekomen. Elke visie omschrijft de sterke kanten van het dorp en welke karakteristieke waarden in de toekomst behouden moeten blijven.

Doel van de dorpvisies

De dorpsvisies geven antwoord op vragen als: Wat voor dorp willen we zijn? Wat komt er op ons af, en hoe gaan we daar mee om? Hoe leven en wonen we met elkaar? Welke voorzieningen zijn er? En hoe gaan we om met bijvoorbeeld natuur, recreatie, werken en energie? De dorpsvisies zijn geen precieze plannen of blauwdrukken. Ze vormen meer een toekomstbeeld voor de dorpen. Tegelijkertijd laat het ruimte voor onverwachte kansen, vernieuwende ideeën of onvoorziene mogelijkheden.

Na de fusie

Wethouder Wilbert Borgonjen: “In de aanloop naar de fusie met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis vinden we het belangrijk duidelijk te maken waar de Westvoornse dorpen voor staan, wat hun kracht is en waar we naartoe willen werken in de komende jaren. Ook hebben we bestaande afspraken in de dorpsvisie opgenomen, zoals het speelruimteplan, sportbeleid en het preventieakkoord”.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/kZ8C3yQ9T30
https://www.youtube-nocookie.com/embed/46Bh0pDoBvo
https://www.youtube-nocookie.com/embed/xVYj8ObAOVg

Inzien

In november 2021 zijn de drie dorpsvisies vastgesteld door het College van B&W:

  • Dorpsvisie Oostvoorne
  • Dorpsvisie Rockanje
  • Dorpsvisie Tinte

Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar via website@voorneaanzee.nl