Wilt u documenten van de gemeente hebben, dan kunt een verzoek indienen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De door u opgevraagde informatie wordt dan voor iedereen openbaar. Wilt u deze informatie op een andere manier gaan gebruiken dan waarvoor het bedoeld is, dan kunt u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) indienen.

Verschil tussen Who-verzoek en een Wob-verzoek

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

Hoe werkt het?

In het Who-verzoek moet het volgende staan:

  • uw adresgegevens en uw handtekening
  • de vermelding dat het om een Who-verzoek gaat
  • zo precies mogelijk beschrijven welke informatie u wilt hergebruiken en eventueel hoe lang u deze informatie wilt hergebruiken
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

Wat moet ik doen?

U dient het Who-verzoek in bij de gemeente. Dit kan:

Geef duidelijk aan welke informatie u wilt hergebruiken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter. 

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Redenen om een verzoek om hergebruik van informatie af te wijzen

Een verzoek om hergebruik van informatie moet in eerste instantie worden toegewezen. Maar er zijn wel enkele eisen waaraan moet worden voldaan om de informatie te mogen geven. Een verzoek om hergebruik moet worden afgewezen als het gaat om informatie die het geven van informatie niet toestaat als de data persoonsgegevens bevat die niet zijn bedoeld voor hergebruik. Bijvoorbeeld informatie over personen die in registers is opgenomen.

Bepaalde onderwerpen zijn uitgezonderd van de wet hergebruik van overheidsinformatie:

  • informatie van publieke omroepen
  • informatie van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • informatie van andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven
  • gedeelten van documenten die alleen logo’s, wapens of insignes bevatten

Voor musea en bibliotheken geldt bovendien dat zij hergebruik niet hoeven toe te staan als zij zelf de intellectuele eigendomsrechten hebben. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk een verzoek te weigeren als de staat van het document dat niet toelaat, omdat het te kwetsbaar is. Kwetsbaarheid is ook voor archieven een geldig argument om documenten niet voor hergebruik beschikbaar te stellen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?