Wethouder Janneke Postma 7e locoburgemeester

  • Volksgezondheid
  • Welzijn
  • Kunst en cultuur
  • Monumenten en erfgoed

Nevenfuncties

  • Jurylid Johan Veenstra Cultuurprijs, onbetaald