Alle kinderen hebben het recht om te sporten. Ook wanneer hun ouders of verzorgers minder geld hebben. Kunt u het lesgeld voor de sportclub van uw kind niet betalen? Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of schulden heeft? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen van het Jeugdsportfonds.

Het Jeugdsportfonds geeft een vergoeding tot € 225,- per jaar. Dit is inclusief sportspullen en -kleding. Kijk voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente op de website van het Jeugdsportfonds.