Binnenkort zal deze informatie bijgewerkt worden.

A&A Thuishulp Voorne

De doelgroep betreft met name ouderen die ondersteuning en/of begeleiding nodig hebben bij het langer zelfstandig thuis wonen. Leeftijd veelal 75+. Ook is Thuishulp Rotterdam er voor mensen die om andere redenen, bijvoorbeeld fysieke of psychische (o.a. NAH en dementie) beperkingen, ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Wij richten ons wel primair op volwassenen. Huishoudelijke ondersteuning (HO) is gericht op het realiseren van een schoon huis en bestaat uit de volgende producten: basisuren HO en aanvullende uren op maat.

(0181) 74 69 10
voorne@aathuishulp.nl 
www.aathuishulp.nl/voorne(externe link)

Actief Zorg

Actief Zorg zet zich dagelijks in voor iedereen die thuis hulp kan gebruiken. 

Wij zijn actief in veel dorpen en steden in de zuidelijke helft van ons land. Hier proberen wij een bijdrage te leveren aan het geluksgevoel van onze klanten. Bij alles wat we doen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van mensen. We willen dat mensen groeien en tot hun recht komen. U bepaalt op welke manier wij kunnen ondersteunen, zodat u zo lang en gelukkig mogelijk thuis kunt blijven wonen. Daarbij streven wij ernaar u in staat te stellen om de dingen te blijven doen die u belangrijk vindt.  Wij leveren zorg met ons hart, ons hoofd en onze handen. Samen op weg naar geluk. 

(088) 750 82 00
contact@actiefzorg.nl
www.actiefzorg.nl(externe link)

Bernadetta Zorg

Bernadetta Zorg is een nog jonge organisatie die individuele begeleiding en dagbesteding aanbiedt. De medewerkers beschikken zelf allemaal over een ruime ervaring op het vakgebied en zijn hiervoor meer dan ruimschoots gekwalificeerd.
Bernadetta Zorg heeft daarbij veel ervaring met een grote diversiteit aan cliënten, waarmee adequaat kan worden ingespeeld op de hulpvraag. Bernadetta Zorg richt zich in de volle breedte op de doelgroep van 18- tot en met 65+.
Uitgangspunt bij het verlenen van advies, ondersteuning en begeleiding is dat onze medewerkers zich inzetten voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen, ongeacht hun afkomst, herkomst, religie, geloofsovertuiging, culturele achtergrond, geslacht of seksuele voorkeur.

Huishoudelijke Ondersteuning
Voor huishoudelijke ondersteuning bestaat uit doelgroep voornamelijk uit (jong)volwassenen waarbij de nadruk vaak ligt op volwassenen vanaf de leeftijd van 65 jaar die als gevolg van ouder worden en/of een psychische en/of lichamelijke beperking niet langer in staat zijn de regie en werkzaamheden over het eigen huishouden te voeren en/of niet in langer in staat zijn om zware huishoudelijke taken te verrichten. Wij nemen deze huishoudelijke taken (deels) over en begeleiden de client opdat deze op termijn (een deel van) deze taken weer zelf kunt gaan uitvoeren. Alle (regie) werkzaamheden uitvoeren wij in nauwe afstemming met de aanwezige gezinsleden of mantelzorgers uit.

(085) 066 43 21
info@bernadettazorg.nl
www.bernadettazorg.nl(externe link)

Centrum Zorg en Welzijn

Centrum Zorg en Welzijn is een organisatie die thuiszorg en begeleiding biedt. Wij staan voor tevreden cliënten die zich “thuis” voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. We dragen naar vermogen bij aan hun geluk en dat van hun mantelzorgers. We spreken hen aan op hun mens-zijn en hun talenten.  Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en we doen dat vakbekwaam, opgewekt en met aandacht. We werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en met vrijwilligers en collega’s in de wijk en in de keten. We richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun naasten. Dat mogen onze cliënten en (keten) partners van ons verwachten en daarin willen wij ons van onze concurrenten onderscheiden.

(070) 750 60 65
info@centrumzorgenwelzijn.nl
www.centrumzorgenwelzijn.nl(externe link)
 

CuraMare - Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Heeft u thuis zorg of verpleging nodig of bent u herstellend na een ziekenhuisopname? Dan staan onze ervaren medewerkers 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar.

(070) 750 60 65
d.hoek@curamare.nl
www.curamare.nl(externe link)
 

Hollandse Zorg Groep

Ondersteuning en mogelijk begeleiding bij het huishouden voor mensen met (tijdelijke) behoefte aan deze ondersteuning. Cliënten in de leeftijdscategorie tussen 35 en 100.

Huishoudelijke werkzaamheden gericht op de zelfredzaamheid van de zorgvrager.
Er wordt verondersteld dat cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten. Huishoudelijke hulp omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het huishouden in verband met een aandoening of beperking die het zelfstandig kunnen uitvoeren beperkt. De cliënt kan voor deze werkzaamheden geen ondersteuning vinden vanuit het eigen netwerk. Ook door inzet van vrijwilligers of een algemene of voorliggende voorziening niet (voldoende) mogelijk.

Huishoudelijke werkzaamheden aangevuld met de organisatie van het huishouden.
De cliënt heeft ondersteuning nodig bij het organiseren van de huishoudelijke werkzaamheden vanwege gebrek aan eigen regie. De hulp is gericht op overname van de huishoudelijke taken, hulp bij het organiseren van het huishouden en instructie, voorlichting en ondersteuning die direct verbonden zijn met de verzorgende taken.

(085) 130 99 00
info@hollandsezorggroep.nl
www.hollandsezorggroep.nl(externe link)

Miep B.V.

Miep biedt ondersteuning aan iedereen boven de 18 jaar met een geïndiceerde hulpvraag op het gebied van hulp in de huishouding en/of regie op het huishouden.
Omschrijving Aanbod Omschrijving AanbodOmschrijving AanbodOmschrijving AanbodOmschrijving Aanbod Omschrijving Aanbod Omschrijving Aanbod Omschrijving Aanbod
Miep is gespecialiseerd in het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning. Onze gedreven en betrokken collega’s leveren ondersteuning zoals in samenspraak met de client en eventueel diens sociale netwerk/eigen omgeving is overeengekomen. Een schoon en leefbaar huis staat aan de basis van een zelfredzaam leven. Onze ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en bevorderen van eigen vaardigheden, samen met de cliënt, het netwerk en collega dienstverleners. We doen wat nodig is een schalen af waar mogelijk.

(0111) 41 00 09
info@miep.nu
www.miep.nu(externe link)

Royal Topzorg

Royal Topzorg biedt hulp aan iedereen die zorg nodig heeft, ongeacht welke culturele/ politieke achtergrond of geaardheid dan ook.

(088) 000 61 61
info@royaltopzorg.nl
www.royaltopzorg.nl(externe link)

Thuiszorg DAT

Wij zullen ons even voorstellen, Thuiszorg DAT (De Algemene Thuiszorg) een organisatie die actief is in West-Brabant en Voorne-Putten. Wij bieden huishoudelijke ondersteuning aan in verschillende vormen. Bij ons staan de klanten centraal en hebben direct contact met de juiste persoon. Wij zijn een zeer platte organisatie met korte lijntjes. Kunnen snel schakelen en zijn flexibel ingesteld.
Thuiszorg DAT is HKZ gecertificeerde organisatie en werken met deskundig personeel, onze kwaliteit staat hoog in het vaandel en wij scholen de medewerkers regelmatig bij.
Het cliënttevredenheidsonderzoek, gehouden in 2017, leverde onze organisatie een score van 8.35 op.

(0181) 64 45 09
nicolegevaert@dealgemenethuiszorg.nl
www.thuiszorg.nl(externe link)

Thuiszorg INIS

Inwoners van de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne met een geldige Wmo-indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. Ongeacht welke culturele achtergrond of geaardheid. Iedereen is welkom bij Thuiszorg INIS. Leeftijd tussen 18-120 jaar. Indien u hulp of steun van anderen nodig hebt, zult u in eerste instantie vaak een beroep doen op uw familie, vrienden of buren. Soms echter is dat niet voldoende. U kunt in een situatie terechtkomen dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen. Voor sommigen is dit van korte duur, voor anderen helaas wat langer. In beide gevallen kunnen wij u helpen met uw huishoudelijke ondersteuning.

(088) 464 70 00
rijnmond@thuiszorginis.nl
www.thuiszorginis.nl(externe link)

Thuiszorg Matilda Nederland B.V.

  • Met 15 jaar ervaring is Thuiszorg Matilda inmiddels landelijk actief en een vertrouwd gezicht binnen het zorglandschap. In de afgelopen jaren is het zorglandschap enorm veranderd en cliënten worden steeds meer uitgedaagd in hun zelfredzaamheid. Door samen te werken kunnen we deze uitdaging aan. Thuiszorg Matilda draagt haar steentje bij door huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en wijkverpleging aan te bieden, zodat u met behulp van flexibele zorg zelfstandig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Wij gaan te werk volgens onze 3 kernwaarden: betrokken, behulpzaam en bekwaam.
(076) 888 28 42 of (076) 300 12 09
Info@thuiszorg-matilda.com
www.thuiszorg-matilda.com(externe link)
Thuishulp Rotterdam/A&A Thuishulp Voorne

06 50 24 86 68
 

Tzorg

Wilt u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? Dat kan, ook al lukt het niet meer om alles zelf te doen. Tzorg helpt u graag met een gekwalificeerde thuishulp bij u uit de buurt, zonder wachtlijst. Cliënten hebben onze dienstverlening landelijk beoordeeld met een 8,1. Als zorgspecialist kijken we samen met u naar wat u zelf nog kunt en waar we bij kunnen helpen. Dit leggen we vast in een persoonlijk ondersteuningsplan. Zo ondersteunen we bij:

  • uitvoering van huishoudelijke taken
  • regievoering binnen het huishouden
  • aanvullende diensten, zoals maaltijdservice, personenalarmering, hulpmiddelen, verpleegartikelen, belastingaangifte, thuiskapper, etc.

Met Tzorg kiest u voor de zekerheid van aandacht thuis. Daar zetten wij ons iedere dag met hart en ziel voor in.

(088) 00 25 500
regiohellevoetsluis@tzorg.nl
www.tzorg.nl(externe link)
Tzorg Brielle

(010) 318 16 21
grootrijnmond@tzorg.nl
www.tzorg.nl(externe link)

ZeelandCare

ZeelandCare is inmiddels 7 jaar aanbieder van huishoudelijke hulp/ zorg in Zuid-West-Nederland. Wij zijn snel, betrouwbaar, in de buurt en zijn er voor iedereen.

Specialisme

  • Het leveren van een vaste gescreende betrokken huishoudelijke medewerker. Wij werken enkel met medewerkers die bij u in de buurt wonen.
  • Nadat u de toewijzing van de gemeente heeft ontvangen zal onze zorg coördinator telefonisch contact met u opnemen. U spreekt samen de dag en het tijdstip af waarop de huishoudelijke hulp zal plaatsvinden.
  • Na de eerste keer zal u door ons gebeld worden om te vragen of u tevreden bent. Belangrijk is dat u het aangeeft als u dat niet bent. We gaan dan op zoek naar een nieuwe huishoudelijke hulp. Jaarlijks hebben we even contact met u op locatie of als u dat liever heeft per telefoon over hoe alles is verlopen. Ook ontvangt u van ons een welkomstmap waarin veel nuttige informatie staat over bijvoorbeeld het aanschaffen van juiste schoonmaak spullen zoals een betrouwbare keukentrap.

Levertijden

  • Over het algemeen kunnen we binnen twee weken leveren. Soms zelfs binnen één week.

(078) 202 10 31
info@zeelandcare.nl
www.zeelandcare.nl(externe link)