Maatschappelijke organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven kunnen weer vóór 1 maart 2024 een subsidieaanvraag 2024 indienen voor het Leefbaarheidsfonds om kans te maken op een bijdrage uit dit fonds. Met het fonds stellen wij samen met Eneco en Vattenfall geld beschikbaar voor acties en projecten om de gemeente duurzamer te maken en daarmee de leefbaarheid te bevorderen binnen de kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte. De aanvragen worden behandeld en beoordeeld door de Toetsingscommissie van het Leefbaarheidsfonds. Meer informatie over het Leefbaarheidsfonds vindt u op onze website, www.voorneaanzee.nl/leefbaarheidsfonds.