In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

Hoe werkt het?

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn
 • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning

Wat moet ik doen?

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket(externe link).

In 1x meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket(externe link) doet u dit met 1 aanvraag.

Kosten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo(externe link), en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit:

OmschrijvingKosten
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)€ 337,95
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)€ 500,00
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)€ 3.000,00
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)€ 397,30
Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)€ 497,75
Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)€ 445,90
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)€ 445,90

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

OmschrijvingKosten
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)€ 337,95
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)€ 500,00
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)€ 3.000,00
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)€ 397,30
Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)€ 497,75
Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)€ 445,90
Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)€ 445,90

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.

Extra informatie

Officiële bekendmakingen zoals (bouw)vergunningen, verkeersbesluiten, besluitregels en bestemmingsplannen vindt u op deze pagina.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?