Het bedrijf Idverde is op dit moment bezig met het opnieuw inrichten en onderhouden van het groen op de oude begraafplaats in Brielle (aan de GJ van den Boogerdweg). Ze voeren verschillende werkzaamheden uit, waaronder snoeien, rooien en het aanvullen van grond. Dit alles met als doel het groen gemakkelijker en volgens gewenste kwaliteit te kunnen onderhouden.

Zo wordt het bosplantsoen uitgedund, de overwoekerende heesters en enkele coniferen verwijderd, waardoor bomen weer beter zichtbaar zijn. Daarnaast worden zowel de buxushagen op de kopse kanten als de slechte buxushagen weggehaald. De wortels en stammetjes worden verwijderd, waarna er teelaarde wordt aangevuld. Ook wordt er graszaad ingezaaid, wat zal leiden tot een mooi gazon.