De gemeente Voorne aan zee wil, samen met publieke en private partners rondom het Oostvoornse Meer, recreatie en toerisme in het gebied extra stimuleren door middel van een kwaliteitsimpuls. Het Havenbedrijf Rotterdam levert hieraan een forse financiële bijdrage. Ook de provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt voor de kwaliteitsimpuls.

De kwaliteitsimpuls is een uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde visie voor het Oostvoornse Meer. Alle partijen, zoals het waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf, de natuur- en beheerorganisaties en de ondernemers ondersteunen deze visie. Het doel van de kwaliteitsimpuls is dat recreanten uit Westvoorne en omliggende gemeente, alsmede de Westvoornse ondernemers, maximaal profiteren van de investeringen in het gebied. De gemeente voornamlige gemeente Westvoorne neemt hierin het voortouw waarbij alle werkzaamheden in nauw overleg met alle partners en belanghebbenden worden afgestemd en opgepakt. Het project is in de loop van 2022 afgerond.

Wat is er gerealiseerd?

Noordoever (Slag Stormvogel)

Het recreatiestrand is opgehoogd met nieuw rivierzand. Er is een speeltoestel geplaatst op het recreatiestrand en een nieuw pannaveld aangelegd. Daarnaast is een nieuw toiletgebouw geplaatst met buitendouche. Verder is de parkeerplaats naast Paviljoen Stormvogel vergroot en opgeknapt. Ook de parkeerplaats naast Brunotti Beachclub is opgeknapt. Er zijn motorparkeerplaatsen aangelegd en nieuwe fietsenrekken geplaatst. Er zijn nieuwe fietslaadpalen op zonne-energie geplaatst. De nieuwe bewegwijzering en oversteekplaatsen dragen bij aan de verkeersveiligheid. Er is een ballenlijn geplaatst ten behoeve van de veiligheid van duikers en surfers. Tot slot zijn twee mooie meerpalen geplaatst bij de entree van Slag Stormvogel.

Zuidoever (Natuurboulevard)

Aan de zuidoever is het recreatiestrand verbreed en opgehoogd met nieuw zand. Ook is een nieuw toiletgebouw geplaatst. In 2020 zijn groenwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het maken van ‘doorkijkjes’ langs de Natuurboulevard. Ook is de trap naar het Groene Strand vernieuwd. De Natuurboulevard vormt de entree tot het prachtige natuurgebied in Oostvoorne en loopt vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Strandweg tot en met het fietspad op de Boulevard.

Wandelpad en parkeerplaats

De bocht van de Zeeweg naar de Strandweg is nu de centrale entree van de nieuwe Natuurboulevard. Afgelopen jaar werd de trap naar het Groene Strand al vernieuwd. Bovenaan de trap is nu een nieuw plein gecreëerd dat uitkijkt over het Groene Strand. Vanuit het plein is een wandelpad aangelegd dat loopt naar de Koepel Zeeburg.

Ook de parkeerplaats aan het einde van de Strandweg is opgeknapt met een nieuwe palenrij. Op de Strandweg zijn twee plateaus met markering geplaatst om de verkeersveiligheid te vergroten. Tot slot is ook het plateau ter hoogte van de kruising Strandweg en Duinlaan vernieuwd.

Op het nieuwe plein zijn bankjes en fietsenrekken geplaatst. Er is een reling geplaatst aansluitend op de trap naar het Groene Strand. In samenwerking met het Recreatieschap Voorne-Putten zijn bij het recreatiestrand fietsenrekken en een nieuw informatiebord geplaatst. Tot slot zijn in samenwerking met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap de afgelopen maanden nieuwe informatieborden op het plein en bij het parkeerterrein aan het einde van de Strandweg geplaatst. Het project is afgesloten met een nieuw welkomstbord bij de entree.