Op elk stembureau wordt een proces-verbaal gemaakt met de uitslag. Hierin staat onder meer hoeveel stemmen er op het stembureau zijn uitgebracht en ook het aantal stemmen per kandidaat.

Hieronder vindt u de processen-verbaal van de verkiezingen van 15 maart 2023. Bovenaan staat het algemene proces-verbaal, waarin de stemmen van alle stembureaus zijn opgeteld.