Op elk stembureau wordt een proces-verbaal gemaakt met de uitslag. Hierin staat onder meer hoeveel stemmen er op het stembureau zijn uitgebracht en ook het aantal stemmen per kandidaat.

Hieronder vindt u de proces verbalen van de verkiezingen van 15 maart 2023.