Op 2 januari zal de nieuwe raad van Voorne aan Zee de Verordening op de rekenkamer Voorne aan Zee 2023, vaststellen en daarna invulling geven aan deze verordening en een nieuwe Rekenkamer. Zodra hier meer duidelijkheid is zal dit op de site worden vermeld

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het beleid van de gemeente doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is.

  • Doeltreffend: De commissie kijkt of de effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.
  • Doelmatig: De commissie onderzoekt of gemeentelijke producten tegen zo laag mogelijke kosten worden gemaakt en geleverd.
  • Rechtmatig: De commissie ziet erop toe dat de (lokale) regelgeving wordt nageleefd met betrekking tot het beleid.
     

Contact

Neem contact op met de adviesraden via:

Postbus 550
3235 ZH Rockanje

Telefoonnummer: 14 0181