status: geheel in werking.

De 1e herziening van de structuurvisie Glasherstructurering is op 5 april 2011 vastgesteld door de gemeenteraad.