Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. Zij vormen het parlement van de provincie. Provinciale Staten controleert het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten. Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie.

Meer informatie over deze verkiezing vindt u op de website van de Kiesraad (externe link)en de Provincie Zuid-Holland(externe link).

Wie mag stemmen

U mag stemmen bij de Provinciale statenverkiezingen:

  • Als u de Nederlandse nationaliteit heeft en
  • Op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent en
  • Niet uit het kiesrecht bent ontzet. 

Waterschapsverkiezingen 2023

De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen worden gehouden op 15 maart 2023. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Aan de verkiezingen kunnen politieke partijen en belangengroeperingen (verenigingen of stichtingen) deelnemen. Op de website van het Waterschap Hollandse Delta (externe link), Unie van waterschappen(externe link) en de kiesraad(externe link) vindt u meer informatie over de komende waterschapsverkiezingen.

Wie mag stemmen

U mag stemmen bij de Waterschapsverkiezingen:

  • Als u op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent en
  • Niet uit het kiesrecht bent ontzet en
  • Op de dag van de kandidaatstelling in het kiesgebied van het waterschap woont.
  • Alle nationaliteiten kunnen stemmen voor deze verkiezing ongeacht hun verblijfsduur in Nederland. Kiezers van buiten de Europese Unie moeten daarnaast tevens rechtmatig verblijf hebben.