Afgelopen maandag, 25 maart, is de gemeente gestart met gesprekken in alle dorpen en steden van Voorne aan Zee om te praten over de plannen voor de leefomgeving en de keuzes die gemaakt moeten worden voor de toekomst. De aftrap vond plaats op de markt in Brielle. Wethouder Igor Bal was erbij: “We hebben veel inwoners gesproken en goed geluisterd. Het is een goede manier om op deze manier van de inwoners te horen wat onze gemeente nodig heeft voor een mooie toekomst. Het gaat over het gebied waarin zij wonen, werken en leven.”

De gemeente Voorne aan Zee is bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. Het gaat over allerlei thema’s die te maken met onze leefomgeving, zoals wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd, gezondheid, natuur en duurzaamheid. We vinden het belangrijk te praten met de inwoners over bijvoorbeeld: waar wel en geen hoogbouw, wel of niet autoluw maken van de vestingen, mogelijkheden voor recreatie in de buitengebieden, woningbouw voor ouderen of juist voor jongeren, meer of minder toeristen enzovoorts.

De omgevingsvisie

Begin 2023 hielden we een enquête en spraken we in sessies met onze samenwerkingspartners in de samenleving. De inbreng, kansen en aandachtspunten hieruit zijn gebruikt om de eerste contouren van de visie te schrijven. De omgevingsvisie vormt straks het uitgangspunt voor nieuw beleid en plannen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Er zijn al toekomstvisies voor verschillende deelgebieden van de gemeente, evenals de toekomstvisie Voorne aan Zee. Die laten ook al zien wat we waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst. Deze worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie. Iedere gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dit is één van de verplichte onderdelen van de Omgevingswet die sinds 1 januari van dit jaar geldt.