De gemeente moet informatie zoveel mogelijk openbaar maken. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie inzien die (nog) niet openbaar is? 

De wet openbaar bestuur is vervangen door de wet openbare overheid.

Wat kunt u niet indienen?

 • Persoonlijke beleidsopvattingen.
 • Persoonsgegevens en privacygevoelige informatie van natuurlijke personen. Hiervoor geldt de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Concurrentiegevoelige informatie van bedrijven.

Voorwaarden

 • De Wob is van toepassing op uw verzoek.
 • U heeft duidelijk aangegeven waarover u informatie wilt ontvangen.
 • U heeft duidelijk aangegeven welke stukken u wilt inzien.
 • De informatie die u opvraagt, is aanwezig bij de gemeente.

Ontvangen Wob verzoeken

 • Financiële onderbouwing Centrumontwikkeling Oostvoorne.
 • Beleid GSM-masten.
 • Vergunning Historische Motorraces Rockanje.
 • Gebruik Open Source software bij de gemeente.
 • Ontwikkelingslocatie De Rots in Rockanje.
 • Planontwikkeling Duinoordseweg/Zwartegatseweg Oostvoorne.
 • Aanrijtijden brandweer Oostvoorne.
 • Vestiging caravanstalling Ruigendijk 4b Tinte.
 • Uitbreiding caravanstalling De Duinwei Rockanje.
 • Onderliggende stukken bestemmingsplan Raadhuislaan/Dwarsweg.
 • Onderliggende stukken bestemmingsplan Valweg/Hoefweg.
 • Milieuvergunning Stoeterij De Koningshoek.
 • Declaraties collegeleden.
 • Oprichting dierenartsenpraktijk Heveringseweg 41 Oostvoorne.
 • Verleende vrijstellingen aanleggen/oprichten paardenbak.
 • Onderbouwing Glasbeleid.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met team Financiën, Juridische Zaken & Controlling
Telefoonnummer: 0181 40 80 51
E-mail: gemeente@voorneaanzee.nl