De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen ook goed verzekerd zijn. Daarom biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering (Gemeentepolis) aan. 

De Gemeentepolis biedt verschillende voordelen. Zo betaalt de gemeente mee aan uw zorgverzekering en krijgt u ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten, beweegprogramma’s en gezondheidscursussen.

U kun kiezen uit twee aanvullende pakketten, t.w. gemeenten extra en gemeenten extra uitgebreid.

Na aftrek gemeentelijke bijdrage bedraagt de maandelijkse premie voor 2024 :

 • Gemeenten extra  €  164,58
 • Gemeenten extra uitgebreid € 192,23

Het  gemeentepakket extra uitgebreid is inclusief afkoop eigen risico van € 385,-- per jaar.

Via www.gezondverzekerd.nl  krijgt u meer informatie over de verschillen tussen de pakketten en de premieopbouw. U kunt ook zien of u voldoet aan de inkomens- en vermogensgrenzen.  

Voorwaarden om mee te doen aan de Gemeentepolis

De voorwaarden om mee te kunnen doen aan de Gemeentepolis zijn:

 • U woont in Voorne aan Zee en staat hier ingeschreven.
 • U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland vanwege een achterstand in het betalen van premie.
 • Uw inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt. Lees meer informatie over de juiste bedragen op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Vermogen

Of u recht heeft op de collectieve zorgverzekering hangt ook af van uw vermogen. De vermogensgrenzen voor 2024 zijn nog niet bekend. Onderstaand de vermogensgrenzen van 2023. Zodra de vermogensgrenzen bekend, zullen we de informatie aanpassen.

De vermogensgrens (per 1 januari 2024) is:

 • € 7.575,- voor mensen zonder partner.
 • € 15.150,- voor alleenstaande ouders.
 • € 15.150,- voor mensen die getrouwd zijn of samenwonen.
 • Als u een eigen woning heeft, is er een extra vrijlating van € 63.900,-.

Wat moet ik doen?

U kunt tot en met 31 december overstappen naar de gemeentepolis. Dat kan via de website www.gezondverzekerd.nl/voorne-aan-zee.

Op de website vindt u ook alle informatie over de verschillende pakketten, zoals:

 • Wat u betaalt per pakket. 
 • Een overzicht van de vergoedingen per pakket.
 • Een handige keuzehulp. 

Bekijk op uw gemak welk pakket het beste bij u past. Met de keuzehulp vult u in voor welke zorgkosten u verzekerd wilt zijn. Daarna ziet u welk pakket daar het beste bij past. Als u wilt kunt u meteen overstappen naar een ander pakket. Wilt u geen ander pakket? Dan hoeft u niets te doen.

Hulp nodig?

Voor meer informatie over de pakketten en de vergoedingen kunt u contact opnemen
met de klantenservice van CZ via telefoonnummer: (088) 555 77 77.

Komt u er met de digitale keuzehulp niet uit en wilt u graag persoonlijk advies? Dan
verwijzen wij u naar de service/mobiele kantoren van CZ.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Extra informatie

Hou rekening met het volgende:

 • Het eigen risico van € 385,- moet u zelf betalen. U kunt hiervoor géén bijzondere bijstand aanvragen. Kunt u het bedrag niet in één keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling  afspreken met CZ voor het gespreid betalen van uw eigen risico. Meer informatie hierover vindt u op de website van CZ | Eigen risico
 • Voor sommige zorgkosten hoeft u geen eigen risico te betalen. Kijk hiervoor in het
  overzicht van vergoedingen. U ziet dan per vergoeding of u eerst uw eigen risico moet
  aanspreken.
 • Kiest u voor een beperkte verzekering met een lage premie? Dan worden sommige kosten maar voor een deel of helemaal niet vergoed.
 • Kiest u voor een aanvullende verzekering met een hogere premie? Dan krijgt u meer kosten vergoed. De gemeente betaalt niet mee aan de extra kosten voor een aanvullende verzekering. 
 • U kunt alléén bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die hoger zijn dan de maximale vergoeding van de uitgebreide verzekering. Dat geldt ook als u een verzekering met een lage premie heeft.

Overstappen

Overstappen naar de gemeentepolis

U kunt tot en met 31 december overstappen naar de gemeentepolis. Dat kan via de website van Gezondverzekerd.

In sommige gevallen kunt u ook op andere momenten in het jaar veranderen van zorgverzekeraar:

 • U bent al verzekerd bij CZ wanneer u de gemeente om bijstand vraagt.
 • U bent niet verzekerd wanneer u de gemeente om bijstand vraagt.
 • Uw ziektekostenverzekering is (in de tussentijd) beëindigd. 

Overstappen naar een andere zorgverzekering

Overweegt u om van de Gemeentepolis over te stappen naar een andere zorgverzekering? Let dan op het volgende:

 • U heeft tot 1 januari tijd om over te stappen naar uw nieuwe zorgverzekeraar. 
 • Vaak zegt de nieuwe zorgverzekeraar uw oude zorgverzekering op, maar vraag dat wel na! U hoeft
  de gemeente niet op de hoogte te brengen van uw overstap.
 • Heeft u een betalingsachterstand of schuld bij CZ? Dan kunt u niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Wilt u toch overstappen? Dan moet u eerst een betalingsregeling treffen. Pas als het hele bedrag voor 31 december is betaald kunt u overstappen.

Extra informatie

Na het indienen van de aanvraag zal de gemeente uw gegevens controleren en kan eventueel aanvullende informatie opvragen. Voor de controle van uw gegevens maken we o.a. gebruik van Suwi-net. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht of u wel of niet kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. Als u kunt deelnemen dan ontvangt u van CZ de gemeentepolis. Lees hier meer informatie over Suwi-net.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?