Toegankelijkheid

Gemeente Voorne aan Zee wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk. We willen dat iedereen onze website(s) kan gebruiken, dus ook inwoners die blind, doof, slechthorend of slechtziend zijn of die een andere beperking hebben. Daarom blijven we continu werken aan de toegankelijkheid van deze website.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die iedereen goed kan gebruiken. Daarom staat er in de wet dat websites van overheden (dus ook die van onze gemeente) horen te voldoen aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA. Ook moeten wij uitleggen of wij aan deze norm voldoen. Deze uitleg geven we in een toegankelijkheidsverklaring. Iedereen kan deze verklaring bekijken. Hieronder staat een overzicht van onze toegankelijkheidsverklaringen.