Huisvesting en opvang

Er zijn veel groepen voor wie huisvesting belangrijk is. Als gemeente hebben wij voor een aantal groepen een opgave of inspanningsverplichting om voor huisvesting of opvang te zorgen, zoals voor asielzoekers, statushouders en Oekraïners. Wij vinden dat we daarnaast als gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid hebben naar onze eigen inwoners. Want het zijn niet alleen vluchtelingen of bijvoorbeeld arbeidsmigranten, die een plek nodig hebben om te wonen. Ook voor jongeren, starters en mensen die door omstandigheden met spoed een woning nodig hebben, is woonruimte belangrijk. En ook voor hen willen we zo snel mogelijk iets doen. Zodat ook zij passende woonruimte kunnen vinden in Voorne aan Zee. Geen gemakkelijke opgave, maar daar spannen we ons voor in.

Op deze pagina vindt u informatie over de initiatieven die we als gemeente voor deze groepen ontwikkelen.