Wethouder Igor Bal 6e locoburgemeester

  • Ruimtelijke ontwikkeling en milieu
  • Vastgoed
  • Vergunningverlening en handhaving
  • Intern beheer
  • Externe communicatie en website

Nevenfuncties

  • Vrijwilliger Spijkenisse Festival, onbetaald 
  • Bestuurslid VVE Staalmeesters, onbetaald