Foto van het college Voorne aan Zee

Wat doet het college?

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert de besluiten (beleid) van de gemeenteraad uit. Het college voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit.

De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Gemeenten hebben een dualistische bestuursvorm. Dit betekent dat de rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gescheiden zijn. Het college bestuurt de gemeente, maar de gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners.

Het college van burgemeesters en wethouders (ook wel college van B&W genoemd) vormt samen met de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van zowel het college van B&W als de gemeenteraad.