Peter Schop is wethouder namens IBV en 1e locoburgemeester.

Portefeuille

  • Mobiliteit
  • Duurzame energie
  • Grondbeleid
  • Wijken en kernen
  • P&O
  • Dienstverlening inwoners en Klantcontactcentrum

Nevenfuncties

  • Lid scoutingscommissie lokale bestuurders, onbetaald
  • Lid VNG Benoemingscommissie, onbetaald
  • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH, onbetaald

Video wethouder Peter Schop

Peter Schop heeft zijn hart verloren aan Hellevoetsluis vanaf het allereerste moment dat hij er binnen reed. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat hem altijd bezighoudt. Dat kan en moet op sommige plekken beter. Datzelfde geldt voor de dienstverlening aan onze inwoners. Kijk en luister mee naar het verhaal van Peter Schop.