Op vrijdagochtend 26 april heeft burgemeester Peter Rehwinkel in de Sint-Catharijnekerk in Brielle aan maar liefst 22 inwoners van de gemeente Voorne aan Zee een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Tijdens de lintjesregen werden inwoners verrast die zich op een bijzondere manier voor de samenleving hebben ingezet. Dit zijn de gedecoreerden.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer B.M.G. (Ben) Janssen – Brielle

De heer Janssen verricht al meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk. Hij zet en zette zich onder andere in als scheidsrechter, wedstrijdleider en bestuurslid bij tennisverenigingen LTV Bernisse en E’68 en de voetbalverenigingen HVV Bernisse en VV Brielle. Zijn werkervaring heeft hij gebruikt in landelijke en internationale vakgroepen, die onder andere gericht zijn op het ontwikkelen van strategieën tot bestrijding van gevaarlijke stoffen. Door zijn inspanning kon het Brandweermuseum Hellevoetsluis behouden worden na de omvorming van het Nationaal Veiligheidsinstituut.

De heer B.R. (Bernt) Koning – Oostvoorne

De heer Koning was mede-oprichter en bestuurder van The Sea Sound Big Band en bekleedde bestuursfuncties bij de Stichting Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond, NZC en ICMA. Na de opheffing van het Zeemanscentrum in het Europoortgebied was hij één van de initiatiefnemers voor het opzetten van ISC The Bridge in Oostvoorne. Een huiskamer op het vaste land, waar zeelui even in een andere omgeving kunnen zijn. Verder heeft hij jaren als stuurman en schipper op De Eendragt gevaren en is hij sinds een paar jaar vrijwilliger bij De Zonnebloem in Den Dungen.

De heer R.J.W. (Robèr) Willemsen – Oostvoorne

De heer Willemsen is een grote steunpilaar voor de horecasector, zowel lokaal als landelijk. Hij is een belangrijke pion richting verschillende stakeholders. Diverse festivals, alsook het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen en een nieuwe meestertitel werden door hem geïnitieerd. Als voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland zette hij zich in voor het Nationaal Preventieakkoord binnen de horeca en ging de dialoog aan met de FNV. Tijdens de coronapandemie waren zijn inspanningen buitenproportioneel. Eén van de belangrijkste resultaten is, dat zijn inzet mede leidde tot landelijke regelingen om ondernemers (financieel) te ondersteunen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw M.G. (Mia) Ariaans-van den Enden – Brielle

Mevrouw Ariaans is een duizendpoot en onmisbare kracht voor Toneelvereniging Sint Leonardus in Brielle. Zij souffleert, zit in de leescommissie en is 20 jaar bestuurslid geweest. Ook was zij zo lang voorzitter bij de Katholieke Vrouwenvereniging. Vanaf de start van de Geuzennaald is zij betrokken bij het vervaardigen van 1 april kleding. Ook de Katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen mag op haar inzet rekenen.

De heer D. J. (Daniel) Dijksma - Hellevoetsluis

De heer Dijksma is een gepensioneerde vrijwilliger die actief is binnen de gym- en atletiekverenigingen. Hij is betrokken geweest bij diversen sportverenigingen in de afgelopen 40 jaar, zoals AV Spark, De Geervlietse Gymvereniging, Brinio, Pallas ’93, Excelsior Rozenburg, KDO-sport en ODI Tinte. Zijn toewijding aan de sport is indrukwekkend. Dit getuigt van enorme passie en doorzettingsvermogen.

Mevrouw D. (Dana) Erkamp en de heer M. (Mike) Labree – Hellevoetsluis

Het gezin van mevrouw Erkamp en de heer Labree vangt sinds 2012 kinderen op, die om diverse redenen niet meer thuis bij hun biologische ouders kunnen wonen. Gedurende deze jaren hebben zij 14 kinderen, al dan niet tijdelijk, een veilige en liefdevolle plek geboden. Zes kinderen wonen bij hen, naast hun eigen kinderen. Zij hebben verder ook crisisopvang en noodbed geboden. Samen geven zij de pleegkinderen een stabiele basis, vertrouwen en zicht op een zonnige toekomst.

De heer E.R. (Edwin) van der Geest – Hellevoetsluis

De heer Van der Geest vervult vanaf 2007 bestuursfuncties bij verschillende lokale organisaties, zoals Stichting Theater Twee Hondjes, Stichting Steunfonds Vluchtelingen Zuid-Hollandse Eilanden, Raad van Toezicht Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en SBO/Push en Hospice De Waterlelie. Verder was hij gemeenteraadslid en voorzitter van de VVD. Ook is hij lid van diverse serviceclubs. Zijn kennis van en inzicht in relevante sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, alsook zijn kennis van bestuurlijke activiteiten gebruikt hij om deze organisaties te ondersteunen en te (bege)leiden.

Mevrouw E. (Els) Groeneveld-Schoute – Hellevoetsluis

Mevrouw Groeneveld is vanaf 1988 leesmoeder/leesbegeleider op RKS Hendrik Boogaard. Meerdere keren per week helpt zij kinderen niet alleen bij het verbeteren van het lezen, maar speelt zij ook een belangrijke rol in het vergroten van het zelfvertrouwen en de liefde voor het lezen. Zij geeft de kinderen individuele aandacht en geeft extra les aan kinderen waarbij het niet zo makkelijk gaat of de taal niet machtig zijn. Zij levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de school.

De heer J. (Sjaak) Haeck  Oostvoorne

De heer Haeck zet zich sinds 1990 belangeloos in. Hij maakte deel uit van ‘Vrienden van de Leemgaarde’ en De Zonnebloem, afdeling Westvoorne mocht op zijn inzet rekenen. Verder heeft hij vrijwilligerswerk verricht in Roemenië in Salard via de Humanitaire Stichting Bohero uit Borculo. Tot vorig jaar was hij 22 jaar lang iedere donderdag te vinden bij de Stichting Hobbywerkplaats Westvoorne bij de afdeling Gered Gereedschap. Sinds kort vind je hem daar weer.

De heer J.J. (Jelle Jan) Holwerda – Brielle

De heer Holwerda heeft sinds zijn komst naar Brielle veel betekend voor Brielle. Zo is hij betrokken bij de uitwisseling van leerlingen tussen Brielle en Havlìčkův Brod, de Pastorale Raad en Kerkenraad van de Protestantse Gemeente, de Museumcommissie, TV E’68 en Filatelie Brielle. Zowel in de functie van bestuurder, als van vrijwilliger. Door zijn bijdrage als mede-ontwerper van het plan het Historisch Museum Den Briel opnieuw in te richten met het thema De Tachtigjarige Oorlog, is het museum, maar ook Brielle nog meer op de kaart gezet.

Mevrouw A.J. (Anne-Miek) Ketting-Grimberg – Hellevoetsluis

Mevrouw Ketting is al meer dan 25 jaar leesmoeder/leesbegeleider op de RKS Hendrik Boogaard. Zij probeert ieder kind met de voor hem of haar passende methode de leesvaardigheden aan te leren en zo de liefde voor het lezen bij te brengen. Door het bedenken van hulpmiddelen maakt zij het lezen nog leuker. Ook de onzekere kinderen bereikte ze hiermee. Ze speelde daardoor een grote rol in het vergroten van het zelfvertrouwen. Zij levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de school.

De heer W. (Willian) de Koster – Hellevoetsluis

De heer De Koster hielp als klein jongetje dagelijks in het Brandweermuseum Hellevoetsluis en raakte zo betrokken bij onder andere de Vestingdagen, waarvan hij later voorzitter werd. Hij was de drijvende kracht achter de Stichting Riet Ruijlof en initieerde de Kerstmarkt en Lichtjesavond in Hellevoetsluis. Via de organisatie van fundraising evenementen ondersteunde hij De Grootenhoek en Reddingsbrigade Hellevoetsluis, en hij richtte mede een stichting op om het zorgpersoneel op Goeree-Overflakkee te bedanken tijdens de coronapandemie.

Mevrouw C.O. (Tola) Krijgsman - Osho

Mevrouw Krijgsman zet zit al 25 jaar lang met grote toewijding in voor de plaatselijke voetbalvereniging OHVV. Daarnaast is zij een onmisbare kracht bij het jaarlijkse evenement Tractor Pulling. Haar bereidheid om anderen te helpen is opmerkelijk. Zo bakt ze tijdens de jaarlijkse Moederdag Fair oliebollen en verkoopt ze lootjes ten bate van de Protestantse Kerk in Oudenhoorn. Daarnaast is ze coördinator en collectant voor het Longfonds en de Nederlandse Hartstichting.

De heer W.G. (Wout) Krispijn - Oostvoorne

Al meer dan 40 jaar is de heer Krispijn schrijvend redactielid bij de Vereniging ‘Maarten Tromp’, vereniging van oud-leerlingen en -leraren van de School voor Scheepswerktuigkundigen en het Scheepvaart- en Transport College. Zijn verhalen werden ook opgenomen in de overkoepelende vereniging VOMO. Ook was hij meer dan 20 jaar voorzitter van de vereniging. Zijn zeemansachtergrond was ook de reden om het zeemanshuis ISC The Bridge te ondersteunen als chauffeur en vrijwilliger.

Mevrouw A.A.M. (Xandra) Lustenhouwer-van der Steen - Hellevoetsluis

Mevrouw Lustenhouwer staat al meer dan 17 jaar met hart en ziel klaar voor Stichting Ambulance Wens. Als vrijwillig verpleegkundige is zij betrokken geweest bij de vervulling van honderden wensen. Hierbij zet zij zich volledig in om de laatste wens van patiënten zo mooi mogelijk in vervulling te laten gaan en ervoor te zorgen dat zij zich zo comfortabel mogelijk voelen. Ook zamelt zij actief geld in voor de Stichting Ambulance Wens door prachtige sieraden van koffiecups te maken en verkopen

De heer D. (Daan) van Pelt – Oostvoorne 

De heer Van Pelt is al 76 jaar een bijzondere vrijwilliger binnen de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), onder andere als africhter, trainer, pakwerker en vraagbaak. Zijn enorme inzet binnen de KNVP-verenigingen is van onschatbare waarde. Met zijn kennis, kundigheid en passie droeg hij bij aan het wereldwijde aanzien van de KNPV. Hij is een toegewijde mentor en vraagbaak voor een nieuwe generatie hondentrainers en hondengeleiders.

Mevrouw M.J.T. (Marianne) Veenbergen-Janssen – Hellevoetsluis 

Mevrouw Veenbergen is al vele jaren actief vrijwilliger voor mensen en verenigingen in de gemeenschap. Zo is zij actief geweest in de Ouderraad bij OBS ’t Schrijveke, is zij al bijna 40 jaar vele uren in de week in diverse functies betrokken bij Hockey Club Voorne en is zij ondersteuner op de ServiceCentrale van Stichting Service Bureau Ouderen.

De heer W. (Willem) Verberk - Hellevoetsluis

De heer Verberk zet zich al 30 jaar belangeloos in als vrijwilliger voor de PKN Petrakerk in Hellevoetsluis. Hij helpt onder andere met klussen, verzorgt de kerktuin en haalt gemeenteleden op voor de kerkdienst. Voor de bewoners van Careyn De Grootenhoek en Careyn De Torenhoeve staat hij altijd klaar. 

Mevrouw T. (Nia) van der Waal-van Lier – Hellevoetsluis

Mevrouw Van der Waal begon haar vrijwilligerswerk eind jaren ‘70 bij de Vereniging Scholen met de Bijbel. Vanaf de oprichting van Vluchtelingenwerk Zuid-Hollandse Eilanden maakt zij zich hard voor het welzijn van vluchtelingen, dit in haar functie van bestuurslid en bij het behandelen en uitvoeren van hulpvragen. Als scriba van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis was zij de spin in het web in de organisatie van het kerkelijk gemeentewerk. Verder was zij secretaris van de Kerk aan de Ring en vrijwilligster bij Zorgcentrum De Rozenhoek.

De heer U.J. (Ubbo Jan) Wiersema – Hellevoetsluis

De heer Wiersema vervult al 50 jaar vrijwillig diverse bestuursfuncties in Hellevoetsluis, onder andere bij het CDA, Vereniging van Scholen met de Bijbel, Volksdansvereniging, Interdans, Stichting Concerten Hellevoetsluis, De Zonnebloem en Stichting Muziek met Klassen. Naast dit alles is hij ook chauffeur bij Stichting Service Bureau Ouderen. 

De heer J.C. (Hans) Willegers – Hellevoetsluis

De heer Willegers is al meer dan 45 jaar betrokken bij diverse scoutinggroepen, zoals Scouting Prinses Irene Groep 45, Scouting De Lischgroep en Scouting LAROS, en vanaf 2009 bij Scouting Nederland. Dit onder andere als jeugdbegeleider, bestuurslid en organisator van evenementen. Ook Onderwatersportvereniging Oké uit Hellevoetsluis mocht en mag op zijn inzet rekenen. Bij wsv ‘Waterman Hellevoet’ is de heer Willegers bestuurslid evenementencommissie en verricht hij als vrijwilliger allerlei klussen die op zijn pad komen.