Onderhoud en klachten gemeentewoningen

Neem contact op via tel:  0181 40 80 52

Storingen centrale verwarming gemeentewoningen

U kunt storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven.
Neem contact op met Energiewacht West Nederland.
Telefoonnummer: 088 555 3250

Storingen rioolgemaaltjes buitengebied

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Telefoonnummer: 14 0181 (Klantcontactcentrum gemeente)

Buiten onze openingstijden en tijdens feestdagen kunt u contact opnemen op met de storingsdienst Fa. Kwakernaak b.v.

Deze rioolservice is bereikbaar op het telefoonnummer: 0184 689168

Storingen openbare verlichting

Binnen de bebouwde kom

Melding openbare ruimte

Buiten de bebouwde kom

Neem contact op met Waterschap Hollandse Delta.
Telefoonnummer: 088 974 30 00 (tijdens kantoortijden)
Telefoonnummer: 0900 200 50 05 (24/7)
Waterschap Hollandse Delta

Storingen drinkwater

Neem contact op met Evides.
Telefoonnummer: 0900 07 87

Milieuklachten

Neem contact op met DCMR.
Telefoonnummer: (010) 246 80 00 (tijdens kantoortijden)
Telefoonnummer: 088 83 33 555 (24/7)
E-Mail: info@dcmr.nl
DCMR