Inspreken in de raadsvergadering

De gemeenteraad van Voorne aan Zee vergadert iedere maand. 

Indien u wil inspreken in de raad is dit mogelijk (maximaal vijf minuten) over onderwerpen die geagendeerd zijn op de raadsagenda. 

Spreekrecht is niet mogelijk over onderwerpen waarover formele inspraakprocedures op grond van speciale wettelijke regelingen, of bezwaar- en beroepsprocedures gaande zijn of al afgerond zijn. Ook is het niet mogelijk in te spreken over hetzelfde onderwerp waar de inspreker al bij een commissievergadering gebruik heeft gemaakt van het inspreekrecht. Ook over het verslag van de vorige vergadering en over de lijst van ingekomen stukken kan niet ingesproken worden.

Indien u van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffie (griffie@voorneaanzee.nl) onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren.

Inspreken in de commissie

Indien u wil inspreken in de commissie is dit mogelijk (maximaal 5 minuten) over onderwerpen die de werkzaamheden van de commissie aangaan. U krijgt dan bij aanvang van de vergadering 5 minuten spreektijd. Daarnaast krijgt u dan ook de mogelijkheid om na de inbreng van de commissieleden bij het betreffende agendapunt hierop kort (maximaal 2 minuten) te reageren. Spreekrecht is niet mogelijk over onderwerpen waarover formele inspraakprocedures op grond van speciale wettelijke regelingen, of bezwaar- en beroepsprocedures gaande zijn of al afgerond zijn.

Indien u van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren.

Vergaderingen online bekijken

Eén dag nadat een vergadering plaatsvindt, kunt u de vergadering terugkijken. U kunt vergaderingen ook live meekijken. In het live overzicht vindt u wanneer de eerstvolgende vergadering gepland staat. Zodra de vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag, kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekersniveau raadplegen.

Raadpleeg de agenda's met bijbehorende stukken van zowel de vergaderingen van de raadscommissies als de gemeenteraad(externe link)

Vanaf 10 minuten voor aanvang van een openbare vergadering is de live webcast te volgen.