Het SBO helpt mensen om zelfredzaam te blijven, met extra aandacht voor de ouderen. Dit doet het SBO bijvoorbeeld door:

  • mensen te helpen met bijvoorbeeld een maaltijdservice, klussendienst, vervoer of Digimaatjes;
  • mensen te helpen bij hun administratie met bijvoorbeeld het ordenen van de administratie en het aanvragen van regelingen en kwijtschelding;
  • ontmoetingen te organiseren bijvoorbeeld door samen te bewegen, spelletjes te spelen, een huisbezoek of via social media.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het SBO