Over Aardwarmte Vierpolders

In 2008 heeft een groep van 8 tuinbouwondernemers het initiatief genomen om een aardwarmtecentrale te ontwikkelen in Vierpolders: Aardwarmte Vierpolders (A4P). Vanaf 2016 levert A4P duurzame warmte aan de glastuinbouwbedrijven. Vanaf 2017 voorziet het door een eigen WarmteKrachtKoppeling (WKK) ook in de elektriciteitsbehoefte.

Het collectief van tuinbouw-ondernemers produceert met haar ruim 600 medewerkers paprika’s, tomaten, verschillende opkweekgroenten en -aardappelen en bloemen. Deze worden geleverd aan honderdduizenden consumenten in Nederland en Europa. Duurzame energie is een belangrijk onderdeel van het productieproces. Waar veel tuinbouwbedrijven nog op aardgas stoken, zet A4P in op een duurzame warmtevoorziening. Met de collectieve aardwarmtecentrale vergroot het de energie-efficiency en energie-onafhankelijkheid en verlaagt het de CO₂-uitstoot met jaarlijks zo’n 50%. En dat zal toenemen in de toekomst, zo is de ambitie van A4P en Glastuinbouw Nederland. Ook in de gemeentelijke van Voorne aan Zee en in nationale warmteplannen is een belangrijke rol voor aardwarmte.

Initiatiefnemers Aardwarmte Vierpolders

Globe Plant BV, Islandplant BV, Kwekerij Nederpelt BV, Kwekerij Noordermeer Prominent, Tabos Eco BV, Vitensa, Van Der Voort, Timar BV

In het kort: hoe werkt aardwarmte?

Aardwarmte, of geothermie, is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je gebouwen en huizen kunt verwarmen. Hoe dieper we de aarde ingaan, hoe warmer het wordt. Iedere honderd meter omlaag stijgt de temperatuur met ongeveer drie graden, en dat geldt ook voor het water dat zich op grote diepten bevindt. Het water bij A4P is zo’n 80°C. Bij aardwarmtewinning wordt warm formatiewater uit de ondergrond opgepompt.

  • Het opgepompte water blijft in een gesloten circuit, via warmtewisselaars wordt de warmte overgedragen op leidingwater. Dat leidingwater wordt vervoerd via het warmtenet. 
  • Als de warmte uit het formatiewater is overgedragen via een warmtewisselaar, wordt het formatiewater direct weer teruggevoerd naar de ondergrond.
  • Via een verdeelstation wordt het verwarmde leidingwater naar gebouwen vervoerd en wordt het afgekoelde leidingwater weer teruggevoerd naar de aardwarmte-installatie.
  • Een gebouw wordt op het warmtenet aangesloten via een ontvangststation (warmte-unit) in het gebouw.

Meer informatie over aardwarmte.

Grootschalige werkzaamheden

In de maanden maart, april en mei zullen er grootschalige werkzaamheden worden verricht op locatie Aardwarmte Vierpolder. Verzanding heeft een verstopping in de productieput veroorzaakt. Daardoor produceert het veel minder aardwarmte dan toegestaan en benodigd. Door nu een ‘omleiding’ in de put aan te brengen, kan de productie toenemen van 165 m³/uur warm water naar 300 m³/uur. Die omleiding wordt doormiddel van een sidetrack boring aangebracht. De verhoging van de aardwarmteproductie naar normaal niveau leidt direct tot een forse vermindering van het aandeel aardgas. De afbouw van aardgas is nodig vanwege de hoge en fluctuerende marktprijzen en vanwege de doelstelling voor energieneutrale glastuinbouw in 2040. Verder draagt een goede aardwamteproductie bij aan de voorspelbaarheid en leveringszekerheid van duurzame energie voor de glastuinbouw-ondernemers.

Sidetrack boring: wat gebeurt er precies?

  • Voorbereiding: aanvoer materiaal, opbouw van een 10 meter hoog geluidsscherm, opbouw van de testwateropslag en opbouw van de boorinstallatie zelf (20 – 31 maart) .
  • Boren: er wordt 4 weken dag en nacht geboord (3 april tot en met 6 mei.
  • Testen: Het testwater wordt opgevangen en afgevoerd (1-2 mei).
  • Afbraak van de boorinstallatie.
  • Herstart reguliere productie (9 mei).
  • De gehele operatie duurt zo’n 6 weken.

Houd de website van A4P in de gaten voor updates rondom de planning.

Heeft u nog meer vragen? 

Neem dan gerust contact op met Aardwarmte Vierpolders via: omgeving@aardwarmtevierpolders.nl 
Heeft u vragen aan de gemeente over het aardwarmteproject in Vierpolders, dan kunt u bellen naar het algemene tel: 14 0181