Bij uw eerste kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

Let op

Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind ook een dubbele achternaam geven, van elke ouder 1 naam.

Erkenning ongeboren vrucht in 2023

U bent zwanger en u wilt uw eerste kind laten erkennen (erkenning ongeboren vrucht). Als de erkenning ongeboren vrucht in 2023 plaatsvindt en uw kind wordt geboren in 2024, dan kunt u bij de erkenning al kiezen voor de gecombineerde geslachtsnaam.

Wordt uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de geslachtsnaam van één van de ouders.

Vraag bij Burgerzaken naar de mogelijkheden.

Overgangsregeling

Is uw oudste kind geboren na 31 december 2015? Dan kunt u ook dit kind en alle volgende kinderen een dubbele achternaam geven. U hebt tot 1 januari 2025 de tijd om de achternaam te veranderen.

Wat moet ik doen?

U en uw partner gaan samen naar de gemeente om de achternaam van uw kind vast te laten leggen. U kunt een afspraak maken door te bellen met 14 0181

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

Hoe werkt het?

Als u geen achternaam kiest of die niet op tijd bij de gemeente vastlegt, bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, moet u dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen laten vastleggen bij de gemeente.

Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap

  • Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring nodig. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.
  • Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder uw kind erkent, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt, moet u dit samen bij de gemeente laten vastleggen.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners zijn

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt, moet de vader of de duomoeder uw kind erkennen. Bij de erkenning kiest u dan samen de achternaam.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam.

Kosten

OmschrijvingKosten
Inschrijven van de achternaamgratis

Hoe lang duurt het?

De gemeente legt de achternaam van uw kind direct vast.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?