Staat er iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen. De gemeente controleert dan of deze persoon werkelijk woont op het adres dat in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) staat.

Wat moet ik doen?

U kunt een verzoek tot adresonderzoek persoonlijk aan de balie bij de gemeente aanvragen. Maak hiervoor eenvoudig online een afspraak:

Afspraak adresonderzoek aanvragen(externe link)

Een adresonderzoek duurt maximaal 3 maanden.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Beëindiging onderzoek

Na beëindiging van het onderzoek stelt de gemeente u op de hoogte van de resultaten. De gemeente kan na het onderzoek iemand uitschrijven uit de GBA of inschrijven op een nieuw adres.

Wat heb ik nodig?

Bij het verzoek tot adresonderzoek hebt u de volgende gegevens nodig:

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een bewijs waaruit blijkt dat u eigenaar of huurder bent van de woning (bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst).
  • Eventueel gegevens van de persoon die staat ingeschreven op uw adres, maar daar niet meer woont. Denk hierbij aan naam, geboortedatum of telefoonnummer van deze persoon.

Hoe werkt het?

De gemeente is verplicht een adresonderzoek op te starten als er twijfel bestaat over de juistheid van adresgegevens. De gemeente start een onderzoek op verzoek van de huidige bewoner (eigenaar of huurder) of naar aanleiding van een melding van een instantie die gegevens uit de GBA gebruikt.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aanvraag voor adresonderzoekgratis

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?