Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De meeste mensen zijn thuis als ze een hartstilstand krijgen. Een ambulance is niet altijd op tijd bij het slachtoffer. Dan kan een AED in de buurt van levensreddend belang zijn.

AED in uw wijk

De Hartstichting promoot de 6-minuten-zone(externe link). In een 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn onder andere voldoende AED’s in de wijken nodig. U kunt samen met uw buren een actie opzetten om een AED aan te schaffen. U kunt bijvoorbeeld meedoen met de Buurt AED actie van de Hartstichting. Kijk voor meer informatie op de website van de Hartstichting | AED(externe link).

AED’s in openbare- en verenigingsgebouwen

Een groot aantal openbare en verenigingsgebouwen in Voorne aan Zee beschikt over een AED. 

Wat u moet weten

AED kopen

Kijk op de website van de Hartstichting(externe link) waar u op moet letten bij het kopen van een AED.

Subsidie voor AED 

U kunt een subsidie aanvragen voor het kopen van een AED

Voorwaarden voor de subsidie voor voormalig gemeente Brielle:

 • De AED komt op een plek waar veel mensen komen.
 • Er is nog geen andere AED in de buurt van de plek.
 • U kunt de subsidie alleen gebruiken voor de eerste aankoop van een AED of voor het vervangen van een oude AED.
 • Bij vervanging van een oude AED moet u de reden opgeven waarom de AED vervangen moet worden.
 • De gemeente geeft voor maximaal 5 AED’s per jaar een subsidie.
 • U kunt maximaal 50% van de kosten voor de aankoop van een AED als subsidie aanvragen tot een maximum per plek van € 1.000,-.
 • U moet de AED aanmelden bij het landelijk alarmeringssysteem voor burgerhulpverleners(externe link).
 • De AED moet voor iedereen beschikbaar zijn tijdens de openingstijden van de maatschappelijke instelling.
 • De aanvragende instelling is verantwoordelijk voor het plaatsen, onderhouden en het gebruik van de AED en voor het trainen en getraind houden van voldoende personeel.

Voorwaarden voor de subsidie voor voormalig gemeente Hellevoetsluis:

 • Verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die gevestigd zijn en activiteiten ontplooien in risicogebieden. Risicogebieden zijn: 
 1. plaatsen waar veel mensen bijeenkomen, zoals grote evenementen, winkelcentra, buurtcentra, en de havens; 
 2. plaatsen waar veel mensen met een verhoogd risico op een hartstilstand te vinden zijn, zoals sporters bij sportverenigingen en ouderen bij verzorgings- en bejaardentehuizen. 
 • Een derde van de aanschafkosten van een AED kan via een subsidie vergoed worden, tot een maximum van € 1.000,--. Subsidieverlening vindt alleen plaats bij de eerste aanschaf en niet bij vervanging of onderhoud.
 • Er mag in de nabije omgeving van de beoogde locatie voor de AED niet reeds een andere AED geplaatst zijn. 

Regelen

Subsidie voor het kopen van een AED

Subsidie voor AED - aanvragen met DigiDSubsidie voor AED - aanvragen met eHerkenning

Uw AED aanmelden bij HartslagNu

Wilt u dat uw AED ingezet kan worden bij een 112-melding? Dan kunt u uw AED aanmelden bij HartslagNu:

AED aanmelden bij HartslagNu(externe link)

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraag voor subsidie nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op om de gegevens te controleren.

Extra informatie

Wordt burgerhulpverlener

Wilt u snel hulp kunnen geven bij een hartstilstand? Door inzet van burgers zijn er minder sterfgevallen. Als burgerhulpverlener werkt u mee aan de overlevingskansen van mensen die een hartstilstand krijgen. Bij een reanimatie verleent u de eerste hulp totdat professionele hulpverlening er is.

Voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden als burgerhulpverlener kijk op de website van Hartslagnu | Burgerhulpverlener(externe link).

Reanimatiecursus

In principe mag iedereen de AED bedienen. Wilt u graag meer leren over het bedienen van de AED en reanimatie? Dan kunt u zich opgeven voor een reanimatiecursus. Volgt u een cursus bij een lokale EHBO-vereniging, dan kan dat zelfs tegen een gereduceerd tarief. Kijk op de website van de EHBO-verenigingen in Voorne aan Zee voor meer informatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?