Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Hoe werkt het?

De aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) komen nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslagen onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting (voor de eigenaar) verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op vermindering.

U vertrekt uit de gemeente

Als u de gemeente verlaat, heeft u recht op vermindering voor de:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolrechten (verbruikersdeel)
 • Hondenbelasting

U verhuist binnen de gemeente

Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.

SVHW regelt belastingzaken voor gemeente

Voor de gemeente Voorne aan Zee regelt het SVHW het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en stelt de waarden voor de WOZ vast.

Veelgestelde vragen belastingen en WOZ

Op de website van het SVHW(externe link) vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen en (het vaststellen van) de WOZ. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan direct contact op met het SVHW.

Mijn SVHW

Via het digitale loket ‘Mijn SVHW(externe link)’ kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens inzien en aanpassen.
 • Uw belastingaanslagen zien.
 • Uw taxatieverslagen zien.
 • Een incasso wijzigen.
 • Een betaling doen.
 • Kwijtschelding aanvragen.
 • Een hond aan- of afmelden.
 • Bezwaar maken.

Om gebruik te maken van ‘Mijn SVHW’ moet u inloggen met DigiD (voor personen) of met eHerkenning (voor bedrijven). Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan via DigiD(externe link) of eHerkenning(externe link).

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?