Heeft u of een dierbare van u psychische of psychosociale problemen? Dan kan zelfstandig wonen soms lastig zijn. In deze situatie kunt u beschermd wonen aanvragen. Beschermd wonen betekent dat u veilig woont en begeleiding krijgt. Welke hulp u precies krijgt en hoe lang die duurt, hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Wat moet ik doen?

Wilt u gebruik maken van beschermd wonen? Doe dan een melding via:

Wmo melding

Let op: maakt u geen gebruik van DigiD? Of heeft u liever een papieren versie die u kunt printen? Dan kunt u ook het algemene formulier downloaden.

Wilt u een machtiging verlenen aan iemand om namens u op te treden als uw contactpersoon, gemachtigde en/of wettelijk vertegenwoordiger? Maak dan gebruik van onderstaand formulier: 

Wmo machtigingsformulier

U geeft aan welke problemen u heeft. De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. 

Als na onderzoek blijkt dat een aanvraag voor beschermd wonen het meest passend is in uw situatie zal er een aanvraag ingediend worden bij de centrumgemeente Nissewaard. De toegang tot beschermd wonen is in deze regio namelijk georganiseerd door centrumgemeente Nissewaard. 

Op de website van de gemeente Nissewaard vindt u alle informatie over beschermd wonen.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?