Het college van B&W vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt. 

Besluitenlijst 2024

Besluitenlijst 2023