In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd.
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen.
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt.
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.

Hoe werkt het?

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Voorne aan Zee zijn bestemmingsplannen van kracht. Hierin is onder andere geregeld wat wel en niet mag worden gebouwd en waarvoor gebouwen mogen worden gebruikt. Informatie over onze bestemmingsplannen vindt u op ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op overuwbuurt.nl(externe link).

Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken op het gemeentehuis (maak hiervoor een afspraak door te bellen met 14 0181) of via  de website Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Omgevingswet, andere werkwijze voor bestemmingsplannen

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet, naar verwachting, in werking. Naar verwachting, want de datum van inwerkingtreding is al een paar keer eerder uitgesteld. Maar de gemeente bereidt zich wel alvast voor op deze nieuwe wet. Tot het zover is, geldt er een overgangsfase.

Concreet betekent het dat de gemeente binnenkort geen nieuwe aanvragen meer in behandeling neemt waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is. Dat heeft te maken met de tijd om de besluitvorming rond een bestemmingsplan goed en zorgvuldig te laten verlopen.

Kosten

Een bestemmingsplan bekijken is gratis. 

De kosten voor een kopie van een (ontwerp)bestemmingsplan zijn:

OmschrijvingFormaatKosten per kopie
Enkelzijdig zwart/witA4€ 0,06
Enkelzijdig zwart/witA3€ 0,07
Enkelzijdig kleurA4€ 0,14
Enkelzijdig kleurA3€ 0,15
Dubbelzijdig zwart/witA4€ 0,11
Dubbelzijdig zwart/witA3€ 0,12
Dubbelzijdig kleurA4€ 0,28
Dubbelzijdig kleurA3€ 0,28

Kopieën van kaarten en tekeningen:

OmschrijvingFormaatKosten per kopie
Kaart of tekeningA2€ 6,90
Kaart of tekeningA1€ 8,80
Kaart of tekeningA0€ 11,35

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?