Deze regeling is vooralsnog alleen beschikbaar voor organisaties uit de voormalige gemeente Brielle. Wij gaan aan slag om zo spoedig mogelijk te komen tot het harmoniseren van subsidieregelingen, zodat er uiteindelijk een lijst van subsidieregelingen komt die geldt voor de gehele gemeente Voorne aan Zee. 

Voormalig gemeente Brielle biedt inwoners de mogelijkheid om een financiële bijdrage te krijgen voor activiteiten of verbeteringen in de buurt. Hiermee stimuleert de gemeente haar inwoners om zelf initiatieven te nemen. Als voorwaarde staan maatschappelijke meerwaarde en versterking van saamhorigheid en leefbaarheid in de buurt centraal.

Voorbeelden van buurtinitiatieven

  • Een groep bewoners organiseert een thema-avond in de buurt over een maatschappelijk thema.
  • Een groep bewoners die een grote opruim/schoonmaakactie organiseert in de buurt.
  • Een buurtvader- en moeder project opstarten om (meer) in contact te staan met de jongeren in de buurt.
  • Een groep bewoners organiseert koffie ochtenden waar jongeren ouderen helpen met het leren omgaan met een telefoon, email en/of social media. 
    In gezamenlijkheid met de buurt een groenvoorziening opknappen.

Er is totaal een bedrag van € 5.000,- beschikbaar. Per initiatief wordt een subsidie verleend tot een bedrag van maximaal € 750,- per initiatief. Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een cofinanciering van minimaal 50%. Behandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Rekenvoorbeeld

Er wordt op initiatief van een buurt een begroting opgesteld. Hieruit blijkt dat er € 500,- nodig is voor het initiatief. De buurt kan dan maximaal € 250,- subsidie aanvragen bij de gemeente en moet zelf € 250,- financieren. Dit kan bijvoorbeeld door een eigen bijdrage van buurtbewoners, sponsoring van bedrijven of via een fondsaanvraag.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen? Doe dit dan uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de dag waarop de activiteit plaats vindt. 

Subsidie bewonersinitiatieven aanvragen

Hoe lang duurt het?

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Hierover krijgt u bericht. 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?