Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Online bezwaar indienen

Bezwaar indienen met DigiD

Bezwaar indienen met eHerkenning

Per post bezwaar indienen

Stuur uw bezwaar naar: Postbus 13, 3220 AA  Hellevoetsluis.

Per e-mail bezwaar indienen

Een bezwaar per e-mail kunt u sturen naar: gemeente@voorneaanzee.nl

Bezwaar belastingaanslag

Wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag Dit kunt u eenvoudig regelen via het digitale loket Mijn SVHW(externe link).

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan dan bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u bij de rechter beroep kunt indienen(externe link). U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?