Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Voorne aan Zee, of als u hier vragen over heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij beantwoorden graag uw vragen. Ook bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een besluit.

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt. Let hier goed op, want een te laat ingediend bezwaar kan niet meer in behandeling worden genomen.
 

Wat moet ik doen?

U maakt bezwaar tegen een besluit door een bezwaarschrift te schrijven en dit naar ons toe te sturen. Let erop dat in uw bezwaar de volgende informatie staat 

  • uw naam, adres en telefoonnummer zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • de datum en het kenmerk van het besluit waarover uw bezwaar gaat; 
  • waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • onderteken het bezwaarschrift met uw handtekening.

Stuurt u verder ook een kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent mee. Maakt iemand anders bezwaar voor u? Let er dan op dat u deze persoon machtigt en dit meestuurt bij het bezwaar.
 

Hoe werkt het?

U kunt uw bezwaar per post indienen of digitaal door in te loggen met uw DigiD

Het bezwaar kunt u richten aan:

Postadres 
Burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis
 

Indienen via DigiD

Bezwaar indienen met DigiD

Bezwaar indienen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid

Hoe gaat het verder?

  • Als wij uw bezwaar hebben ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging;
  • In de meeste gevallen wordt u uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten. Dit noemen wij een hoorzitting. Het ‘horen’ vindt plaats door een onafhankelijke adviescommissie;
  • De adviescommissie brengt na zorgvuldig onderzoek van het dossier waarop uw bezwaar betrekking heeft een advies uit aan ons. Vervolgens nemen wij een beslissing op uw bezwaar. Deze beslissing wordt aan u toegestuurd.

Bezwaar belastingaanslag

Wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag Dit kunt u eenvoudig regelen via het digitale loket Mijn SVHW.

Hoe lang duurt het?

Als wij uw bezwaar hebben ontvangen nemen wij deze in behandeling. U ontvangt van ons een brief waarin u hierover wordt geïnformeerd. Het duurt maximaal 12 weken voordat wij een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Hiervoor wordt gerekend vanaf de laatste dag dat het bezwaar binnen mag komen. Soms hebben we wat meer tijd nodig. Dan zullen wij u hier ook over informeren.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u bij de rechter beroep kunt indienen. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Extra informatie

Officiële bekendmakingen zoals omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen of een omgevingsplan activiteit, verkeersbesluiten, besluitregels en wijzigingen van het omgevingsplan vindt u op deze pagina.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met het team Inkoop en Juridische Zaken van de gemeente Voorne aan Zee. Het telefoonnummer is 14 0181

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?