Als u in een inrichting verblijft, krijgt u een lagere bijstandsnorm. Deze is bedoeld als zak- en kleedgeld. Met een inrichting wordt onder andere bedoeld: een kliniek, een verzorgingstehuis of een verpleegtehuis.

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van bijstand zie: Bijstand, uitkering.

Hoe werkt het?

  • Als u 18, 19 of 20 jaar bent, heeft u geen recht op algemene bijstand.
  • Als u 21 jaar of ouder bent, heeft u in principe recht op algemene bijstand. U moet dan wel aan de voorwaarden voor recht op algemene bijstand voldoen en u mag niet uitgesloten zijn van het recht op algemene bijstand.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?