U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen. 

U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

Wat moet ik doen?

Woont u in de voormalig gemeente Hellevoetsluis? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente stuurt u de jaaropgave. 

Woont u in de voormalig gemeente Brielle? Dan kunt u uw jaaropgave vinden via het digitale klantportaal mijnuitkering.nissewaard.nl

Woont u in de voormalig gemeente Westvoorne? Dan kunt u voor uw jaaropgaaf contact opnemen met de gemeente Voorne aan Zee. Bel hiervoor met 14 0181.

 Heeft u nog vragen over uw jaaropgave? Bel hiervoor met 14 0181.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?