U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.

U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. De gemeente stuurt u de jaaropgave. In uw digitale klantportaal in de iParticipatie wordt uw jaaropgave geplaatst, als dit in april 2023 nog niet het geval is neem dan contact op met de gemeente.. Bel hiervoor met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?