Wat is een bodycam?

Een bodycam is een op het uniform geplaatste camera die beelden op kan nemen. De gemeente heeft besloten om de bodycams aan te schaffen en deze te gaan gebruiken. Boa’s krijgen soms te maken met agressie, zoals schelden en soms zelfs fysiek geweld. Uit ervaringen blijkt dat het zichtbaar dragen van zulke camera’s agressie kan voorkomen. Dit is goed voor de veiligheid van de boa’s.

Hoe werkt het?

De boa zet de camera aan zodra er zich een incident voordoet, bijvoorbeeld bij een belediging of bedreiging. De boa geeft van tevoren aan betrokkene(n) aan dat de bodycam wordt aangezet. De bodycam staat continu stand-by en registreert alles. Als de boa de opnameknop indrukt, dan neemt de bodycam ook de twee minuten van daarvoor op.

Opslaan van gegevens

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De boa kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen. Als de boa op kantoor is plaatst de boa de camera in een docking station. Een docking station is een beveiligde omgeving. De gemeente bewaart de beelden maximaal vier weken. Daarna worden de beelden verwijderd, tenzij er volgens de wet een reden voor is om dat niet te doen. Bij een aangifte of een klacht kunnen de beelden achteraf teruggekeken worden.

Wanneer mag de gemeente de beelden bekijken?

In drie gevallen mag de gemeente de beelden bekijken:

  • als het Openbaar Ministerie de beelden opvraagt voor onderzoek;
  • een gefilmde inwoner een klacht indient;
  • een gefilmde inwoner een aanvraag doet om de beelden te mogen bekijken.

Werkwijze bodycams

De boa’s van de gemeente Voorne aan Zee dragen voor hun eigen veiligheid bodycams. Hieronder leggen we in het kort uit wanneer en hoe bodycams worden gebruikt en wat er met de beelden gebeurt.

Situatie loopt uit de hand

Een situatie met een persoon op straat dreigt uit de hand te lopen. Voor de boa en omstanders ontstaat een onveilige situatie.

Wijzen op de bodycam

De boa waarschuwt de persoon dat hij/zij een bodycam heeft en deze gaat aanzetten.

Aanzetten bodycam

Als de waarschuwing niet voor een veiligere situatie zorgt, zet de boa de bodycam aan.

Beelden opslaan

De bodycam slaat de gemaakte beelden met speciale software op. De boa kan de beelden niet meteen op straat bekijken en/of verwijderen.

Uploaden beelden

De boa plaatst op kantoor de bodycam in een dockingstation. Dit is een beveiligde omgeving.

Bewaren van de beelden

De gemeente bewaart de beelden maximaal vier weken. Daarna worden de beelden automatisch verwijderd, tenzij er volgens de wet een reden voor is om dat niet te doen.