Als u een boom wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’ nodig. Vroeger werd dit de kapvergunning genoemd. U heeft geen vergunning nodig wanneer de doorsnede (diameter) van de stam van de boom op een hoogte van 130 cm vanaf de grond kleiner is dan 50 cm.

Aanvragen

Wanneer u wel een vergunning nodig heeft kunt u deze aanvragen in het Omgevingsloket(externe link). U krijgt daar een overzicht van wat u moet aanleveren. Een aanvraag via het Omgevingsloket scheelt zowel in de doorlooptijd als in legeskosten. U kunt ook vooraf informeren bij de gemeente via het telefoonnummer 14 0181.

Wat heb ik nodig?

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen van een boom (houtopstand) voegt u de volgende bijlagen toe:

  • situatietekening;
  • kleurenfoto's van de bestaande situatie;
  • onderbouwing kap: afmeting boom, soort boom en reden van kap.

U doet uw aanvraag via het Omgevingsloket(externe link). Afhankelijk van de aanvraag en de situatie kunnen extra gegevens nodig zijn.

Kosten

U betaalt voor het aanvragen van een omgevingsvergunning leges. Deze kosten (of een deel daarvan) betaalt u ook wanneer uw aanvraag wordt geweigerd of ingetrokken. De kosten voor het verwijderen van een boom zijn voor uw eigen rekening

Bezwaar maken

Buren, omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen uw plannen. Dit kan binnen zes weken na de dag dat de vergunning is verleend.

Alle ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen vindt u online bij de officiële bekendmakingen(externe link).

Extra informatie

U kunt de officiële wet- en regelgeving teruglezen in de verordening fysieke leefomgeving(externe link).

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?