Gebiedsontwikkeling Boomgaard

Het gebied langs de Parnassialaan in Hellevoetsluis, ten noordwesten van de Rijksstraatweg is nu nog boomgaard en poldergebied. Hier komt een woonwijk: De Boomgaard. De Boomgaard zal ontwikkeld worden in fases. Op deze pagina leest u over de huidige stand van zaken. Ook kunt u via onderstaande knop de website van de ontwikkelaar, GEM de Boomgaard, bekijken.

website van GEM De Boomgaard

Kaart project Boomgaard
​Legenda: • Fase 1: donkergeel • Fase 2: lichtgeel/groen (linksboven op de kaart) • Zoekgebied fase 2 (extra): gearceerd (rechts op de kaart)

Plan in twee fases

De Boomgaard krijgt een dorpse sfeer met veel ruimte voor groen en natuur. Deze ontwikkeling bestaat uit twee fases. We zijn nu bezig met fase 1, die bestaat uit 360 woningen. Met fase 2 gaan we daarna starten. Die fase zal bestaan uit circa 700 woningen. Daarnaast onderzoeken we binnen deze tweede fase de mogelijkheden voor het inpassen van voorzieningen zoals een school en winkel(s). Zo ontstaat een complete woonwijk.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor fase 1 van woningbouwproject Boomgaard in Hellevoetsluis vastgesteld. Dit bestemmingsplan is te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plan naam De Boomgaard). 

Doorkijk naar fase 2

Parallel aan de uitwerking van fase 1 vindt onderzoek naar de haalbaarheid van fase 2 plaats. Fase 2 maakt geen onderdeel uit van voorliggend(e) proefverkaveling en bestemmingsplan. Op dit moment bevindt fase 2 zich nog in de verkenningsfase, waardoor het niet mogelijke is concrete informatie te delen. 
Om fase 2 mogelijk te kunnen maken, zullen eerst aanvullende afspraken met de ontwikkelaar GEM De Boomgaard gemaakt moeten worden. De overeenkomst die met de ontwikkelaar is gesloten, zal hiermee worden aangevuld. Voor fase 2 zal een aparte bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Een planning hiervan is nog niet bekend.