De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De controleurs van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming;
  • informatie opvragen;
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken;
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

De controleurs mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als de gemeente vindt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kan zij de bouw of verbouwing stoppen. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Wat moet ik doen?

U kunt gedurende de openingstijden van het gemeentehuis de medewerker Front office bezoeken of bellen of via mail uw klacht of melding doorgeven.

Wilt u informatie over de constructie van een bouwwerk, maakt u dan een telefonische afspraak. Dat maakt het mogelijk om de (meestal in het archief opgeslagen) gegevens op te zoeken voordat u langskomt.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?