Met de verplaatsing van autobandenfabriek Van den Ban in Hellevoetsluis naar Kickersbloem hebben we plannen gemaakt om het bedrijventerrein en volkstuinencomplex in de Molshoek te veranderen. We willen er woningen bouwen. We noemen dit project 'De Nieuwe Vesting'.

Status: in uitvoering

Het gaat om het gebied tussen de Kanaalweg Oostzijde, Vlasakkerlaan, Dreef en Korenaar. In dit plan komen ongeveer 228 woningen. Voor dit bouwplan is op basis van het stedenbouwkundigplan van juni 2011 het bestemmingsplan Molshoek vastgesteld. Het bouwen van de woningen gebeurt in 6 bouwstromen. Met de fase 1 is gestart in 2012. In 2016 is gestart met fase 2. Fase 1 en 2 zijn klaar en opgeleverd.

Fase 3

Fase 3 is de laatste fase. Het betreft het gedeelte tussen de straat Molshoek en de Koedijk. Hier zullen 88 woningen worden gebouwd (41 appartementen en 47 grondgebonden woningen). De ruimtelijke procedures voor de ontwikkeling van fase 3 zijn afgerond en in 2022 gestart is met de bouw van de woningen gestart. Circa 20 woningen kunnen nog niet worden gebouwd, omdat het nog niet gelukt is een perceel grond te verwerven. Hiervoor loopt een onteigeningsprocedure. Deze woningen zullen in een latere fase worden gebouwd.  Oplevering van de 41 appartementen en de 27 ggb is gepland in april/mei 2023.  

Meer informatie over het project vindt u op www.nieuwevesting.nl.