Het Veerhavengebied wordt opnieuw ontwikkeld. Het wordt een woningbouwlocatie met mogelijkheden voor watersport.

Status: in uitvoering / in voorbereiding

In de Veerhaven bouwen we ongeveer 100 woningen. In januari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundigplan (pdf, 46,6 MB) definitief vastgesteld. Op basis van het stedenbouwkundigplan heeft de gemeenteraad op 6 februari 2014 het bestemmingsplan Kanaalzicht definitief vastgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

De bouw van het watersportservicecentrum is op één loods na afgerond. Deze laatste loods zal naar verwachting in de 2e helft van 2023 worden gerealiseerd.

De woningbouw wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar BO Wonen uit Oud-Beijerland. Er worden 100 luxe woningen gebouwd op de kop van de Veerhaven bij de Koopvaardijhaven en het Haringvliet. 80 van deze woningen zijn appartementen. Op 23 februari 2021 heeft het college de anterieure overeenkomst met BO Wonen vastgesteld ten behoeve van realisatie van het bouwplan. Het plan is door de ontwikkelaar in de loop van 2021 in overleg met gemeente, Rijkswaterstaat en Waterschap nader uitgewerkt. Op basis van het uitgewerkte plan heeft de gemeente een uitwerkingsplan in procedure gebracht en vastgesteld. Ook de vereiste vergunningen zijn inmiddels verleend. De woningen zijn in november 2021 in de verkoop gegaan en op enkele woningen na verkocht. Voor een compleet beeld van het ontwerp bouwplan en meer informatie kunt u kijken op de website van de ontwikkelaar https://www.veerhaven.nl(externe link).

Vervolgprocedure

De bouwplannen zijn gereed en het plan voor de uitvoering van de openbare ruimte wordt nog nader uitgewerkt. In juni 2022 zijn de voorbereidingen voor de bouw getroffen. In oktober 2022 wordt gestart met het plaatsen van damwanden, waarna in december 2022 gestart wordt met het heien en boren van de funderingspalen. 2023 zal volledig in beslag worden genomen door de bouwactiviteiten. De oplevering wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2024.