Bouwplan Veerhaven

Het Veerhavengebied, nabij het Stationsplein en de Veerweg in Hellevoetsluis is in ontwikkeling.

Deelprojecten

Het projectgebied bestaat uit drie deelprojecten:
 
A.    Nieuwbouw van 100 woningen verdeeld over vier woonblokken

B.    Herontwikkeling van watersportgebonden bedrijfshuisvesting

C.    Uitgifte van twee woonkavels voor een bedrijfswoning in aanvulling op de bestaande bedrijfswoningen 

Status: in uitvoering

Deelproject A:  Nieuwbouw van 100 woningen – 4 woonblokken.

In het gedeelte van de Veerhaven, dat grenst aan het water van het Haringvliet en de Koopvaardijhaven, bouwen we 100 woningen verdeeld over 4 woonblokken:

Blok A: 27 woningen bestaande uit 7 grondgebonden woningen en 20 appartementen;
Blok B: 16 woningen bestaande uit 10 grondgebonden woningen en 6 appartementen;
Blok C: 49 woningen bestaande uit 11 grondgebonden woningen en 38 appartementen;
Blok D: 8 grondgeboden woningen.

De woningbouw wordt ontwikkeld door Projectontwikkelaar BO Wonen uit Oud-Beijerland.

In 2023 is gestart met de bouw en is de bouw vervolgens voortvarend doorgegaan.  De eerste bouwblokken hebben inmiddels het hoogste punt bereikt, aan de bouw van de laatste twee blokken is ook begonnen. De oplevering van het bouwplan gebeurt in 2 fases. De eerste fase wordt naar verwachting eind 2024/begin 2025 opgeleverd. Als de bouw aan alle woningen is afgerond, zullen ook de straten, parkeervakken, de groene wijkaankleding en afvalvoorzieningen worden ingericht.

Een compleet beeld van het ontwerp bouwplan en meer informatie over de verkoop vindt u op de website van de ontwikkelaar.

Deelproject B:  Herontwikkeling watersportgebonden bedrijfshuisvesting.

In het hart van het plangebied wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een modern watersportservicecentrum rondom de Tramhaven.  Het terrein rondom de huidige watersportbedrijven wordt opnieuw ingericht tot een efficiënt bedrijvencluster met directe watertoegang voor de bedrijven. In de buitenrand van het huidige terrein komen enkele nieuwe bedrijfsgebouwen. Op dit moment zijn alle bouwwerken voltooid en bereiden we de afronding van de inrichting van het gebied voor. De uitvoering hiervan vindt plaats in de 2e helft van 2024.

Deelproject C:  Uitgifte van twee kavels voor bedrijfswoningen aan de Veerweg.

Aan de Veerweg 3 en Veerweg 5 bevinden zich twee percelen grond voor de bouw van een bedrijfswoning, gerelateerd aan een bedrijfsvoering in de Tramhaven. Op dit moment wordt de verkoop voorbereid en de selectiecriteria bepaald. De gemeente geeft zelf deze kavels uit. In de 2e helft van 2024 wordt de start verkoop verwacht. 

Meer informatie

Het vastgestelde bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is op 30 maart 2015 vastgesteld. 
U kunt het bestemmingsplan inzien via website omgevingswet.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project Veerhaven? U kunt mailen met veerhaven@voorneaanzee.nl