We gaan het Veerhavengebied opnieuw ontwikkelen. We maken er een woningbouwlocatie van met watersportgebonden bedrijvigheid.

Status: in uitvoering 

In de Veerhaven bouwen we ongeveer 100 woningen. In januari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundigplan definitief vastgesteld.

Op basis van het stedenbouwkundigplan heeft de gemeenteraad op 6 februari 2014 het bestemmingsplan Kanaalzicht vastgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

De bouw van het watersportservicecentrum is op één loods na afgerond. Deze laatste loods zal in de 2e helft van 2023 worden gerealiseerd.

De woningbouw wordt ontwikkeld door Projectontwikkelaar BO Wonen uit Oud-Beijerland. Er worden 100 luxe woningen gebouwd op de kop van de Veerhaven bij de Koopvaardijkhaven en het Haringvliet. 80 van deze woningen zijn appartementen. Op 23 februari 2021 heeft het college de anterieure overeenkomst met BO Wonen vastgesteld ten behoeve van realisatie van het bouwplan. Het plan is door de ontwikkelaar in de loop van 2021 in overleg met gemeente, Rijkswaterstaat en Waterschap nader uitgewerkt. Op basis van het uitgewerkte plan heeft de gemeente een Uitwerkingsplan in procedure gebracht en vastgesteld. Ook de vereiste vergunningen zijn inmiddels verleend.  De woningen zijn in november 2021 in verkoop gegaan en op enkele woningen na verkocht.  
Onderstaand kunt u een sfeerbeeld bekijken. Voor een compleet beeld van het ontwerp bouwplan en meer informatie wordt u verwezen naar de website van de ontwikkelaar (www.veerhaven.nl(externe link)). 

Vervolgprocedure

Begin 2023 is gestart met het bouwrijpmaken van het terrein. Daarmee is de bouw officieel gestart. Het plan voor de uitvoering van de openbare ruimte is in overleg met de gemeente in afronding.  

In de laatste week van april 2023 is gestart met het plaatsen van damwanden en het heien / boren van de funderingspalen. De bouwactiviteiten aan de appartementen op de kop (blok C en D) zijn tijdelijk stil komen te vallen in verband met de aanwezigheid van nesten van oeverzwaluwen. Als blijkt dat de oeverzwaluwen zijn gestart met het bouwen van een nest, moet rekening worden gehouden dat een deel van de werkzaamheden (blok C en D) pas kan aanvangen nadat de jongen zijn grootgebracht en uitgevlogen. De verwachting is dat omstreeks begin september de jongen zijn uitgevlogen. De oplevering van het bouwplan is naar verwachting eind 2024/begin 2025.