Een budgetsubsidie is een subsidie die we per jaar geven aan rechtspersonen waarmee de gemeente prestatieafspraken maakt. We stellen dan ook een uitvoeringsovereenkomst (dit heet ook wel budgetsubsidie-overeenkomst) op.

Voor budgetsubsidies geldt geen minimum subsidiebedrag. U krijgt de subsidie voor het leveren van producten en prestaties waarover u met de gemeente afspraken maakt. Deze afspraken zetten we in de uitvoeringsovereenkomst of budgetsubsidie overeenkomst.  

Wat valt er onder de Budgetsubsidie?

 • jaarlijkse budgetsubsidies;
 • projectsubsidies: een subsidie voor (een deel van) de kosten voor een activiteit of project;
 • incidentele subsidies: éénmalige subsidies zijn subsidies met betrekking op activiteiten van een instelling die éénmalig zijn of een activiteit waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd subsidie wil verlenen;
 • evenementensubsidies: een subsidie voor een eenmalige, kortlopende activiteit;
 • investeringssubsidies: een subsidie als bijdrage in investeringen in roerende en onroerende zaken die vallen onder materiële activa;
 • sportinvesteringsregeling.
 • Subsidie voor evenementen > € 1000,-. 
   

Voorwaarden

Let op! Bij de structurele subsidie moet uw aanvraag vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar of de jaren waarvoor u subsidie aanvraagt ingediend worden. 

Voor Brielle
De voorwaarden om een budgetsubsidie te krijgen, staan in de Beleidsregels en de Algemene subsidieverordening Brielle 2011(externe link).

Voor Hellevoetsluis:
De voorwaarden om een budgetsubsidie te krijgen, staan in de Beleidsregels subsidiëring en de Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2019(externe link).

Voor Westvoorne:
De voorwaarden om een budgetsubsidie te krijgen, staan in de Beleidsregels subsidie 2022(externe link) en de Algemene subsidieverordening Westvoorne 2018(externe link).
 

Aanvragen

U kunt een budgetsubsidie digitaal aanvragen. Een aanvraag doet u digitaal via e-Herkenning, dit is voor onze gemeente de standaard. Heeft u geen e-herkenning? Of is dit te duur voor uw vereniging of stichting, doe dan via DigiD (als persoon namens een organisatie) een aanvraag. Maar hieronder uw keuze door op de juiste link te klikken.

Jaarlijkse budget- of activiteitensubsidie - aanvragen met DigiD

Jaarlijkse budget- of activiteitensubsidie - aanvragen met eHerkenning

Incidentele budget- of activiteitensubsidie - aanvragen met DigiD

Incidentele budget- of activiteitensubsidie - aanvragen met eHerkenning
 

Wat heb ik nodig?

 • Activiteitenplan.
 • Voorzieningenplan.
 • Omvang van de voorzieningen en reserves (bestemmings- en egalisatiereserve).
 • (Activiteiten én financieel) jaarverslag.
 • Begroting.
 • Een verklaring:
  • Bij een subsidie tot € 50.000: een goedkeurende verklaring van de kascommissie, een verklaring door het bestuur en/of een verslag van een algemene ledenvergadering
  • Bij een subsidie van € 50.000 of hoger: een accountantsverslag en een accountantsverklaring

 Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan stuurt u ook mee:

 • Oprichtingsakte of de statuten.
 • Kopie van het huishoudelijk regelement.
 • Opgave van de samenstelling van het bestuur.
 • Recent mogelijk jaarverslag, jaarrekening of balans.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?