Buitenplaats Brielle

Het plangebied Buitenplaats Brielle (Oude Goote) ligt net buiten Brielle, nabij de kern Vierpolders en omvat een woonprogramma van ca. 800 woningen, die in fases worden ontwikkeld door een combinatie van een tweetal projectontwikkelaars. Het woonprogramma biedt per fase een aanbod van diverse woningtypen voor verschillende doelgroepen en leeftijden, zowel in de koop- als huursector. In het plangebied komen 210 wooneenheden sociale huur die door Ressort Wonen uit Rozenburg worden ontwikkeld.

Nieuwe wijk

Buitenplaats Brielle is een natuurinclusieve, klimaatadaptieve en duurzame gebiedsontwikkeling. Alle woningen hebben zicht op groen: zowel het bestaande groen en de ecologische zone langs de rand, als nieuw openbaar groen in de wijk. De opzet van de nieuwe wijk is geïnspireerd op de historische ondergrond en bestaat uit verschillende bouwvelden met daartussen groene zones. De veelvoud aan planten en bomen die aangeplant zullen worden, zorgen ervoor dat de wijk het hele jaar door aantrekkelijk is voor mens en dier. Auto’s blijven grotendeels uit het straatbeeld, doordat ze geparkeerd worden in parkeerhoven aan de achterzijde van de woningen. Regenwater wordt zoveel mogelijk in de wijk vastgehouden voordat het wordt afgevoerd. Aan de zuidrand van het plan komen wooneilanden met luxe woningen in een landelijke setting. Op de www.buitenplaats-brielle.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van Buitenplaats Brielle door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

Bestemmingsplan

Sinds november 2022 staat het projectbord van Buitenplaats Brielle op de locatie, langs de Hossenbosdijk. Op dat moment is ook de overeenkomst tussen de gemeente en de gebiedsontwikkelaars ondertekend. 
De gemeente heeft daarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, zodat omwonenden erop konden reageren. Het definitieve bestemmingsplan werd op 22 juni 2023 door de gemeenteraad van Voorne aan Zee goedgekeurd en is ook te lezen via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.1992.OudeGoote-0130). Op het vastgestelde bestemmingsplan is een aantal beroepen binnengekomen bij de Raad van State. Daardoor vertraagt de voorbereiding en bouw van de nieuwe woonbuurt. 

Motie Oude Goote 

De gemeenteraad heeft tijdens dezelfde gemeenteraadvergadering van 22 juni 2023 een motie aangenomen over verkeer. In deze motie verzoekt de gemeenteraad de gemeente om verdere onderzoeken te doen naar de uitvalswegen en bereikbaarheid rondom de nieuwe wijk. Het is belangrijk om alle ontsluitingen van autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers voor de nieuwe woonbuurt zorgvuldig te ontwerpen en hierbij de wijk- en dorpsraden te betrekken. Ondertussen zijn er al verschillende inventariserende gesprekken geweest met de wijk- en dorpsraden en betrokkenen uit de omgeving. De uitkomst van deze gesprekken wordt meegenomen in de uitwerking van de ontsluitingen in directe omgeving van de nieuwe wijk. Ook wordt het meegenomen in het op te stellen mobiliteitsplan van de gemeente.
 

Planning en start verkoop 

In mei 2024 is er gestart met de grondwerkzaamheden en is de ontsluiting voor het bouwverkeer gemaakt vanaf de Hossenbossendijk naar het plangebied. In de zomer van 2024 staan werkzaamheden geplant om de ondergrond van het bouwterrein te verstevigen. In het najaar van 2024 zal gestart worden met het voorbelasten van de grond. Het voorbelasten van de grond is nodig om inklinken (inzakken) van de bodem in de toekomst tegen te gaan. De start verkoop staat nu (naar verwachting) gepland voor begin 2025.