Het plangebied Buitenplaats Brielle (Oude Goote) ligt net buiten Brielle, nabij de kern Vierpolders en omvat een woonprogramma van ca. 800 woningen, die in fases worden ontwikkeld door een combinatie van een tweetal projectontwikkelaars. Het woonprogramma biedt per fase een aanbod van diverse woningtypen voor verschillende doelgroepen en leeftijden, zowel in de koop- als huursector. In het plangebied komen 210 wooneenheden sociale huur die door Ressort Wonen uit Rozenburg worden ontwikkeld.

Nieuwe wijk

Buitenplaats Brielle is een natuurinclusieve, klimaatadaptieve en duurzame gebiedsontwikkeling. Alle woningen hebben zicht op groen: zowel het bestaande groen en de ecologische zone langs de rand, als nieuw openbaar groen in de wijk. De opzet van de nieuwe wijk is geïnspireerd op de historische ondergrond en bestaat uit verschillende bouwvelden met daartussen groene zones. De veelvoud aan planten en bomen die aangeplant zullen worden, zorgen ervoor dat de wijk het hele jaar door aantrekkelijk is voor mens en dier. Auto’s blijven grotendeels uit het straatbeeld, doordat ze geparkeerd worden in parkeerhoven aan de achterzijde van de woningen. Regenwater wordt zoveel mogelijk in de wijk vastgehouden voordat het wordt afgevoerd. Aan de zuidrand van het plan komen wooneilanden met luxe woningen in een landelijke setting. Op de www.buitenplaats-brielle.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van Buitenplaats Brielle door zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

Planning

Het definitieve  bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is op 22 juni 2023  door de gemeenteraad vastgesteld.  Het plan ligt ter inzage van vrijdag 7 juli t/m donderdag 17 augustus 2023 en is ook te lezen via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.1992.OudeGoote-0130).

De mogelijkheid tot beroep staat in dezelfde periode open. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt daarna (naar verwachting) in de 2e helft van 2023 gestart met het aanbrengen van voorbelasting en zal december 2024 de start van de bouw van de woningen volgen.